עמדות סטודנטים כלפי בלוגים: חקר מקרה של למידה רפלקטיבית ושיתופית

Jackling, Beverley; Natoli, Riccardo; Siddique, Salina; Sciulli, Nick. "Student attitudes to blogs: a case study of reflective and collaborative learning", Assessment & Evaluation in Higher Education, Jun2015, Vol. 40 Issue 4, p542-556.

המטרה של מחקר זה היא להעריך את היכולת של כלי ללמידה מקוונת (בלוג) לסייע לרפלקציה בקרב סטודנטים כחלק מלמידה של קבוצה שיתופית.

המאמר מספק תובנות לגבי העמדות של הסטודנטים כלפי בלוגים ככלי ללמידה רפלקטיבית ואינטראקטיבית. בנוסף, המחקר מדגיש את ההבדלים בין העמדות של הסטודנטים המקומיים לבין העמדות של הסטודנטים הבין-לאומיים כלפי רפלקציה כחלק מלמידה שיתופית בקבוצות.

התוצאות מציינות שהסטודנטים הבין-לאומיים ראו בעקביות את השימוש בכלים של למידה מקוונת באופן חיובי יותר מאשר הסטודנטים המקומיים.

התוצאות מספקות למחנכים כיוון לשיפור משימות של הערכה המשולבות בלמידה מקוונת, כולל ההתפתחות המקצועית של הצוות כדי להתמודד עם סביבת למידה המשתנה במהירות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

רפלקציה : מורים בארה"ב על שילוב הבלוג בהוראה אקדמית

שימוש במתן משוב באמצעות בלוגים כדי להגביר את הלמידה ואת הרפלקציה העצמית של הסטודנטים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya