על מקומו של "ארוס" במעשה החינוך: ניתוח פדגוגי על בסיס "משל המערה" ו"המשתה" לאפלטון

צבר, ב' (2014). על מקומו של "ארוס" במעשה החינוך: ניתוח פדגוגי על בסיס "משל המערה" ו"המשתה" לאפלטון. גילוי דעת, 6, 40-15.

באמצעות סיפור המסגרת של "משל המערה" לאפלטון מבקש המאמר לבחון את טיבו המיוחד של ארוס הפועל במעשה החינוך בבית הספר. היגיון זה נבחן במאמר לאור שתי מורכבויות של טבעה של הפעולה החינוכית.

המורכבות הראשונה, אפיסטמולוגית, דנה בטיבה של פעולת הלמידה ובהגיונו של הדחף אליה. המורכבות השנייה, אתית, דנה בטבעה של המחויבות להוראה ובטיב רצונם של מחנכים ומחנכות לעסוק בה.

את פתרונן של מורכבויות אלו מבקש המאמר להבין ולהבהיר באמצעותו של מושג ה"ארוס" — אותו כוח מניע ראשון ועז הדוחף אל הידיעה ואל הפעולה. במאמר נבחנים גילוייו המורכבים של ארוס בפעולה החינוכית, על רקע ניסיונו הפדגוגי של המחבר כמחנך בבית ספר וכמורה במוסדות להכשרת מורים.

ד"ר בועז צבר משמש ראש לימודי חינוך ומדריך פדגוגי במסלול היסודי במכללת דוד ילין, ומרכז מדעי הרוח ומורה לפילוסופיה של החינוך במחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה העברית בירושלים. ב־15 השנים האחרונות הוא לימד/חינך/ריכז שכבות בוגרות בבית הספר התיכון בגבעת גונן שבשכונת קטמונים בירושלים.

למאמר המלא באתר מכללת סמינר הקיבוצים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya