על ההרכב של תקצירים מדעיים

Atanassova, Iana; Bertin, Marc; Larivière, Vincent. On the composition of scientific abstracts. Journal of Documentation, 2016, Vol. 72 Issue 4, p636-647

מטרה

תקצירים מדעיים משחזרים רק חלק מהמידע ומורכבות הארגומנטציה של מאמר מדעי. מטרתו של מאמר זה היא לספק ניתוח ראשוני של הדמיון בין הטקסט של תקצירים מדעיים לבין גוף המאמרים, תוך שימוש במשפטים כיחידת הטקסט הבסיסית. הוא תורם להבנה של מבנה התקצירים.

מערך/מתודולוגיה/גישה

תוך שימוש במטריצות דמיון מבוססות משפטים, המחברים מכמתים את התופעה של שימוש מחדש בטקסט בתקצירים ובוחנים את מיקומם של המשפטים הדומים למשפטים בתקצירים, במבנה ההקדמה, שיטות המחקר, התוצאות והדיון, תוך שימוש בגוף של למעלה מ-85,000 מאמרי מחקר שפורסמו בשבעת כתבי העת של "הספרייה הציבורית למדע" (Public Library of Science).

ממצאים

המחברים מספקים ראיות לכך שב-84% מהתקצירים היה לפחות משפט משותף אחד עם גוף המאמר. באמצעות חקירת פיזור המשפטים בגוף המאמרים אשר משתמשים בהם שוב בתקצירים, המחברים מראים שקיים קשר חזק בין המבנה הרטורי של המאמרים לבין האזורים שהמחברים משתמשים בהם שוב בעת כתיבת התקצירים, כאשר המשפטים מגיעים בעיקר מתחילת ההקדמה ומסוף הסיכום.

מקוריות/ערך

תקצירים מדעיים מכילים מה שנחשב בעיני המחברים כמידע המתאר בצורה הטובה ביותר את התוכן של המסמכים. זהו מחקר ראשון הבוחן את הקשר בין התכנים של התקצירים לבין המבנה הרטורי של מאמרים מדעיים. העבודה עשויה לספק תובנה חדשה לשיפור כלים אוטומטיים להכנת תקצירים כמו גם גישות לאחזור מידע, שבהן ארגון הטקסט והמבנה הם מאפיינים חשובים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

אפליקציית RLetters: אפליקציה מבוססת רשת לניתוח טקסט של מאמרים מכתבי עת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya