עליך להוכיח את עצמך, ליזום פרויקטים, להיות פעילה: התמודדות מורות חדשות עם כניסתן לעבודה

 Sela, O., & Harel, M. (2018). You have to prove yourself, initiate projects, be active: The role of novice teachers in their own induction process. Professional Development in Education, 45, 2, 190-204 

מחקר זה ניתח את התמודדותן של 47 מורות ישראליות, בנות 24 עד 30, בשנתן הראשונה בתפקיד באמצעות כתיבת משוב, השתתפות בפורום מקוון ורישום עצות שנתנו עמיתיהם המנוסים. הוצעו שלוש שיטות עבור מורות חדשות להחזיק מעמד ולהצליח בתפקידן החדש: 1) טיפוח תקשורת בין-אישית חיובית עם תלמידים, הורים ומורים. 2) קבלת ייעוץ, תמיכה וביקורת. 3) פיתוח אישי ובניית חזון חינוכי.
 
מקצוע ההוראה מתאפיין באחוזים גבוהים של שחיקה ומצריך תמיכה רבה, בעיקר בקרב מורים מתחילים. אולם, נמצא שיכולתן של מורות להיכנס לתפקיד בצורה מוצלחת תלויה בעיקר בפעולות וביוזמות שלהן. לבסוף, מציעות החוקרות ארבע הצעות ייעול לבתי הספר: 1) יצירת מרחב בטוח שבו מורות חדשות יוכלו לשאול שאלות ולדון מבלי לשאת בהשלכות. 2) הקמת תכנית חונכות ממוסדת למורים חדשים. 3) חיזוק מערכות יחסים בין מורים ותיקים לבין חדשים. 4) מיסוד קהילות למידה המורכבות מצוותים של מורים חדשים וותיקים.
 

לקריאה נוספת

התנסויות של מורי שנה ראשונה: האם הן שונות לגבי מורים שהוכשרו במסלולים מסורתיים לעומת מסלולים חלופיים?

חונכות אפקטיבית: קריטי להתפתחות המקצועית של מורי שנה ראשונה בחנ"ג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya