עיצוב תשתית תגובתית ללמידה מקוונת: שינוי שיטתי בהשכלה הגבוהה

Chow, Anthony S.; Croxton, Rebecca A. Designing a Responsive e-Learning Infrastructure: Systemic Change in Higher Education. American Journal of Distance Education. Jan-Mar2017, Vol. 31 Issue 1, p20-42.

בעת שמנהלני האוניברסיטה מגיבים לדרישות ההולכות וגוברות של השוק החינוכי להציע הזדמנויות רבות יותר ללמידה מקוונת, יכולתם ליצור סביבת הוראה ולמידה יציבה מבחינה כלכלית, ברת-קיימא אך עדיין עשירה, ראויה לתשומת לב מידית ומתמשכת.

מחקר כלל-אוניברסיטאי הכולל 130 משתתפים בחן את הצרכים והתפיסות לגבי למידה מקוונת בקרב סגל ההוראה, סטודנטים ואנשי צוות כחלק מהערכת הצרכים של יחידת הלמידה המקוונת.

התוצאות מציעות שסגל ההוראה מכיר בחשיבותה של למידה מקוונת, שסטודנטים חושקים בה בשל נוחיותה, וכי תמיכה טכנולוגית בזמן אמת הייתה בעדיפות עליונה.

אולם, הן המשאבים הבית-ספריים הן האוניברסיטאיים אינם מותאמים דיים כדי לענות על דרישות אלו ונותרים ברובם נפרדים ולא משולבים.

ההשלכות מרמזות על הצורך להגביר את הקלות הכללית של השימוש עבור האימוץ של למידה מקוונת כטכנולוגיה חדשה לצורך הוראה ולמידה עבור סגל ההוראה וסטודנטים כאחד, והצורך במשאבים מחלקתיים ואוניברסיטאיים מותאמים יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

תהליך אימוץ אסטרטגי אוניברסיטאי של סביבת למידה מקוונת המתאימה ללמידה מבוססת בעיות (PBL): מחקר גישוש אקספלורטיבי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya