עידוד מעורבות בנות ובנים בלמידת מתמטיקה ומדעים: מחקר משולב שיטות

Fredricks, J. A., Hofkens, T., Wang, M., Mortenson, E., Scott, P. (2017). Supporting girls’ and boys’ engagement in math and science learning: A mixed methods study. Journal of research in science teaching, 55(2), 271-298

מחקר זה בוחן כיצד מוטיבציה והקשרים סביבתיים משפיעים על מעורבותם של תלמידים בלמידת מקצועות המתמטיקה ומדעים. הוא מתמקד בבחינת הבדלים בין בנים ובנות ובהבדלים בין דפוסים המיוחסים למגדר. מיושמות בו שיטות מחקר איכותניות וכמותיות והוא בוצע על תלמידים בגילאי חטיבת ביניים ותיכון.

בשלב הראשון נערכו ראיונות עם 38 תלמידים בעלי רמה שונה של מעורבות למידה במקצועות המדעיים ומתמטיקה. הם נשאלו כיצד להערכתם מוטיבציית הלמידה וגורמים סביבתיים משפיעים על רמת מעורבות הלמידה שלהם והאם לדעתם גורמים אלו משתנים בהתאם למגדר. נמצא שהן בנים והן בנות דווחו על מעורבות למידה גבוהה יותר בכיתות בהן הועברו מספר רב יותר של תרגולים הממוקדים בהשתתפות התלמידים (לעומת למידה המבוססת על הרצאת המורה). כמו כן, נמצא שמעורבות התלמידים בלמידה גדלה בהתאמה לרמת מעורבות הלמידה של חבריהם לכיתה. בנות ציינו את תמיכת המורים ואת ההדרכה האישית שקיבלו כבעלי חשיבות רבה למידת מעורבותן בלימודי מתמטיקה ובמדעים לעיתים קרובות יותר מאשר הבנים. לעומת זאת, בנים דווחו על מעורבות למידה גבוהה יותר כאשר הם היו מעוניינים בפיתוח קריירה במקצועות המדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

במהלך הראיונות, החוקרים זיהו מספר גורמים אשר תוארו על ידי התלמידים כחשובים למעורבות הלמידה שלהם. לאור זאת, בחנו החוקרים האם גורמים אלו היו אכן משמעותיים סטטיסטית. הם השתמשו במדגם של 3,833 תלמידים בגילאי חטיבת ביניים ותיכון, בעלי רקע סוציואקונומי שונה.

בשלב השני של המחקר נבחנו הקשרים בין אמונות התלמידים (כגון האם הם מרגישים שלימוד מתמטיקה ומדעים רלוונטי לעתידם והאם השתתפותם בתהליך הלמידה תואמת לתפיסת העצמי שלהם), תמיכה חברתית ממורים ומתלמידים, ובין תרגולים הממוקדים בתלמידים ובמעורבות פעילה שלהם בלמידת מקצועות המדעים ומתמטיקה (מעורבות קוגנטיבית, התנהגותית, רגשית וחברתית). במרבית המודלים שנבחנו, הגורמים המוטיבציוניים והסביבתיים היו קשורים באופן משמעותי למעורבות הלמידה והיו בעלי השפעות דומות עבור בנות ובנים. החוקרים מצאו שמספר אינטראקציות במחקר הכמותי שיקפו את הממצאים שעלו מן הראיונות שבוצעו בחלק האיכותני של המחקר.

על מנת להגדיל את מעורבות הלמידה והשתתפות של בנות בעת למידת מתמטיקה ומדעים, החוקרים מציעים מספר פתרונות כגון שילוב עבודה בקבוצות על פתרון בעיות מורכבות ועידוד הבנות לחשוב על לימודיהן בבית הספר כרלוונטיים להמשך הקריירה שלהן.  

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

הבדלים בין המינים במתמטיקה – החשיבות של שפה

תכנון, חניכה והוצאה לפועל של הזדמנויות למידה באיכות גבוהה עבור תלמידים המקדמות חשיבה מדעית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya