עזבו אתכם מאידאולוגיות, רק תנו לנו לחזור הביתה בשלום: מוטיבציות וציפיות באופק המקצועי של סטודנטים ושל בוגרי תכנית מצוינים במכללה

ברוריה, ש' ופופר-גבעון א' (2016). "עזבו אתכם מאידאולוגיות, רק תנו לנו לחזור הביתה בשלום": מוטיבציות וציפיות באופק המקצועי של סטודנטים ושל בוגרי תכנית מצוינים במכללה. דפים, 63, 129-98.

מטרת התכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות לחינוך היא לגייס לתחום ההוראה כוח אדם איכותי ולהכשירו באמצעות תכנית ייחודית, כזו אשר בוגריה יהוו את חוד החנית של מערכת החינוך בישראל. המחקר המתואר במאמר זה התמקד באחד-עשר סטודנטים שלמדו בתכנית המצוינים במכללה ע"ש דוד ילין, כמו גם בבחינת עשרה בוגרים של תכנית זו בשנתיים הראשונות לעבודתם.

במחקר נבחנו המוטיבציות של הסטודנטים והבוגרים לבחור במקצוע ההוראה, הציפיות שלהם מעצמם בהקשר המקצועי והאופק המקצועי שהם חותרים אליו. ראיונות העומק שנערכו עִמם משקפים את שלבי ההתפתחות של זהותם המקצועית, והודות לכך מתקבלת תמונה קוהרנטית של עולמם המקצועי ושל התמורות בתפיסותיהם.

מהממצאים עולה שמרבית המשתתפים פנו להוראה בשל מוטיבציות אלטרואיסטיות (כמו למשל טובת החברה) ומוטיבציות פנימיות (כמו למשל אהבת המקצוע). מרבית הסטודנטים היו שבעי רצון מהציפיות הגבוהות מהם, שכן אלו הגבירו את המוטיבציה שלהם להשפיע "מבפנים" על מערכת החינוך. ברם מהראיונות עם בוגרי התכנית עולה שרצונם להשפיע מתפוגג במידת מה עם תחילת עבודתם בתחום ההוראה, ולעתים עליהם להתמודד עם מתחים ודילמות בלתי-פתורות.

בדברי מרבית הסטודנטים בולטת מחויבותם למערכת החינוך ולעבודת ההוראה, וזאת בד בבד עם רצונם לעסוק בניהול ולהשפיע במעגלים נרחבים; לעומת זאת מדברי הבוגרים עולה כי את מקומם של הלהט החלוצי והרצון לתרום לחברה ולהשפיע תופסים מניעים פרגמטיים – הבוגרים מתמקדים בהתפתחותם (האישית והמקצועית), ושאיפתם העיקרית היא לחוש סיפוק מעבודתם.

ממצאי המחקר יכולים לסייע לעוסקים בהכשרת מורים, ובפרט בהכשרת מצוינים להוראה, להבין את מניעיהם של הפונים להוראה. כמו כן הם מבליטים את הצורך בחשיבה מחודשת על אודות דגשים אפשריים בתכנית ההכשרה ובתכנון של מענה אופרטיבי לציפיות המקצועיות המשתנות של בוגרי התכנית עם תחילת עבודתם בשדה.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

הם לא ברחו מהכיתה: נרטיבים של סטודנטים מצטיינים בדרכם להתמחות בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya