עומס קוגנטיבי והתמודדות לומדים בסביבה מתוקשבת מורכבת ממולטימדיה, אנימציות וקבצי קול

מאת: A Wong

Wong A, Leahy W, Marcus N, Sweller J. Cognitive load theory, the transient information effect and e-learning. Learning & Instruction December 2012;22(6):449-457

הנושא של עומס קוגניטיבי המוטל על לומדים במהלך ההתמודדות שלהם בסביבה מתוקשבת מורכבת ממשיך להעסיק חוקרים בעולם. המטרה של המחקר הנוכחי הייתה לבדוק תהליכים קוגניטיביים של לומדים הלומדים באמצעות סביבה מתוקשבת מורכבת הכוללת מולטימדיה, אנימציות וקבצי קול (audio-visual conditions ).

ממצאי המחקר הוכיחו כי התמודדות של לומדים בסביבה מתוקשבת המורכבת ממולטימדיה ( אנימציות ) וקבצי קול יוצרת, אמנם עניין רב אצלם , אך בסופו של דבר יש בה גם כדי ליצור עומס קוגניטיבי על הלומדים.

המעברים המהירים של הלומדים בין סוגי מדיה שונים במהלך הלמידה המתוקשבת יוצרים עומס קוגניטיבי על הלומדים ולכן מומלץ על ידי החוקרים לבנות מערכי שיעור ללמידה מתוקשבת שהם ביסודם פחות מורכבים ממעברים בין אנימציות וקבצי קול . סביבה מתוקשבת  המורכבת מדי מבחינת המדיות ( קבצי קול, אנימציות) עשויה בסופו של דבר להיות לרועץ לתהליכי למידה ועובדה זו צריכה להילקח בחשבון גם בעת תכנון משחקי מחשב במולטימדיה ללמידה .

ראה גם :
תיאורית העומס הקוגניטיבי והשלכותיה על תכנון למידה מתוקשבת

עומס קוגניטיבי על תלמידי תיכון בסביבות למידה מתוקשבות

התיאוריה הפסיכולוגית של עומס קוגניטיבי (cognitive load theory) והשלכותיה להוראה
התמודדות עם עומס קוגניטיבי בקורסים מתוקשבים: חומרי למידה מקוונים מול חומרי למידה מודפסים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya