עדויות הנובעות ממחקר והכישלון של רפורמת NCLB בארה"ב

מקור:
 
Teachers College Record, Volume 109 Number 9, 2007, p. 2083-2106
http://www.tcrecord.org
 
פרופסור רוברט סלאוין מאנשי החינוך והמחקר החינוכי החשובים בעולם מבקר בחריפות את הרפורמה החינוכית הנוכחית בארה"ב, רפורמת ה NO Child Left Behind -. לכאורה, טוען פרופסור רוברט סלאוין, הרפורמה הנ"ל הייתה ניצחון לתומכים ביישום תוכניות חינוכיות מבוססות מחקר ((Evidence- Based Practice, אך בפועל הרפורמה רק גרמה לנסיגה הן מבחינת התוצאות והן מבחינת הפרשנות לתוכניות רפורמה מבוססות מחקר. הזיקה שיצרה NCLB , המועצה החינוכית האחראית בארה"ב על תכנון הרפורמה, בין הסטנדרטים החינוכיים ובין התוכניות החינוכיות שנבחרו בפועל הייתה מיסודה רעועה ובלתי הולמת.
 אנשי מועצת NCLB הפעילו שיקולי דעת לא נכונים בבחירת התוכניות ולא סייעו לבתי הספר ליישם את התוכניות הנכונות. פרופסור רוברט סלאוין סבור שיש לבחור תוכניות חינוכיות עם תקפות מחקרית גבוהה יותר במסגרת ההערכות המחודשת של רפורמת NO Child left behind. יש ליצור בהירות רבה יותר אילו תוכניות חינוכיות אכן מייצגות ממצאים של יעילות. בתי הספר צריכים לבחור תוכניות פדגוגיות מוכחות שעברו הערכה מחקרית רצינית ואושרו על ידי מרכז המידע החינוכי שהוקם בארה"ב לצורך כך (What Works Clearinghouse). עוד מציע פרופסור סלאוין ליצור זיקה בין בחירת תוכניות חינוכיות מוכחות מבחינת המחקר החינוכי ובין התקצוב בפועל שיינתן לבתי הספר. ברגע שתהיה הלימה בין בחירה של תכנית חינוכית מוכחת ובין היקף התקציב שיינתן לבתי הספר האמריקאים יש סיכוי, אולי, להיערכות המחודשת של הרפורמה שנכשלה עד כה.
 
 
רקע
 
פרופסור רוברט סלבין הוא ממובילי פיתוח שיטות הלמידה השיתופיות החדשניות בעולם והוא חוקר ומלמד באוניברסיטת ג'ון הופקינס בארה"ב, לפני כעשור הפעיל פרויקט ניסוי פדגוגי חשוב בבתי ספר בשם "שורשים וכנפיים".
 
 
ראו מאמרו המלא של פרופ' רוברט סלאוין מצורף כקובץ מצד ימין.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya