עבודה עם מורי מתימטיקה ומדעים על גישות ואסטרטגיות ללמידת חקר ( IBL ) : דאגות של מורים.

  Svein Arne Sikko, Ragnhild Lyngved, Birgit Pepin
Working with Mathematics and Science Teachers on IBL Approaches: Teacher Concerns [VISIONS 2011: Teacher Education] Acta Didactica Norge, vol 6. No. 1 ( 2012 )

המחקר הנוכחי הוא חלק מפרויקט של האיחוד האירופי, לקידום החקר בחינוך המדעי והמתמטי בכל רחבי אירופה, PRIMAS 2010, והוא צפוי להשפיע ולגרום לשינוי באמונות והשימוש הוראתי המעשי בכל הקשור ללמידה מבוססת חקר inquiry-based - IBL בכיתות מתימטיקה והוראת המדעים ב-12 מדינות באירופה.

הנתונים אשר שמשו בסיס לאנליזה של מאמר זה, התקבלו מניסוי פיילוט מוקדם של פרוייקט PRIMAS שנערך בנורבגיה.

קיים חשש במדינות אירופה מהירידה בעניין שמגלים הסטודנטים במדעים ומתימטיקה. נמצא כי ירידה זאת בשני נושאי מפתח אלה, קשורה בדרך בה נלמדו בגיל צעיר יותר. מסמך אירופי ממליץ שהשיפור יכול לבוא באמצעות גישות פדגוגיות חדשות, כמו, הכנסת גישות המבוססות על למידת חקר, לבתי הספר. מורים המכניסים התנסויות חדשות עם האמונות המסורתיות שלהם על חינוך מתימטי, ויוצא מכך שהאפקט של התכניות להתפתחות מקצועית המתוכננות לסייע ולעזור למורים להטמעת הוראה על בסיס חקר, הוא קטן. בעוד שהקהילת הוראת המדעים מעודדת וממריצה לימוד חקר, הציפיות האופטימיות שתלמידים יהפכו לחוקרים, מתממשות לעיתים נדירות.

קיימות מספר סיבות מדוע מורי מדעים לא משתמשים בלמידת חקר לעיתים יותר קרובות, בין היתר ניתן לציין את:

- מבוכה לגבי המשמעות של המושג, חקר

- האמונה שלמידת חקר, עובדת רק עם תלמידים בעלי יכולת גבוהה

- מורים מרגישים שאינם מוכנים דיים להוראת למידת חקר

- חקר נחשב כדבר קשה לביצוע

- מטרת הקורס נראית כהכנת התלמידים לשלב הבא

מאמר זה נותן דיווח על אמונות מורי מתימטיקה ומדעים המתייחסות לשימוש באיסטרטגיות הוראה ללמידת חקר, IBL בנורבגיה.

נערכו שני סקרים שונים: האחד כלל 24 מורים, המתוכננים להיות מורים מנהיגים ומובילים בתכנית ההוראה וקבוצה שניה שכוללת 75 מורים, האמורים להיות חלק ממחקר הבסיס של מחקר בינלאומי.

מחברי המאמר מצאו שהמורים בנורבגיה אוהבים להשתמש באיסטרטגיות IBL בהוראה היום יומית שלהם יותר משנהגו בעבר. עבודה המכוונת יותר לחקר, משמעותה עבודה בצורה דומה לעבודה מדעית וכך מביאים את ההתנסות בכיתה קרוב יותרר לדרך שמדענים ומתימטיקאים עובדים. המורים האמינו כי כדי להגביר את השימוש באיסטרטגיות למידת חקר, קיים צורך ליותר ויותר קורסים רלוונטיים להתפתחות המקצועית שלהם. קורסים אלה חייבים לעמוד בקריטריונים של הקהילה המדעית והמתימטית. נדרש זמן רב יותר להטמעת למידת חקר בכיתות הלימוד. כן חשוב שיתוף פעולה הדוק בין המורים.

לא נראה שספרות הדרכה מקצועית היוותה מכשול או גורם מעכב לשימוש ב-IBL , אבל הם צריכים לכלול יותר גישות IBL. גם אם תכנית הלימודים, במיוחד במדעים, איננה מעלה מכשול חשוב, בנקודת המבט שלהם, יש צורך לצדד ב-IBL באופן מפורש ומפורט יותר.

התוצאות מספקות נקודת מבט עמוקה יותר באמונות המורים המתייחסות ל-IBL, במיוחד לאילוצים המונעים מהם עבודה בדרך זאת, ופתיחות פוטנציאלית לשימוש ב-IBL לצורך הגברת מעורבות תלמידים בלמידה מעמיקה. מתודולוגית, המחקר עושה שימוש בגישה כמותית לחקירת אמונות המורים בהתייחס ל- IBL המוסיף לספרות הקיימת בתחום זה.

קישור לתקציר באנגלית

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya