עבודה אישית בכיתה

מקור: פורטל החינוך של עיריית רמת-גן

במאמר זה מנסות המחברות להראות שאפשר להסתדר עם ילדים ואפשר להכיר ולטפל בהם כראוי גם ללא הבנה מדעית ומקצועית של הפסיכו-דינמיקה של אישיותם ושל מעשיהם. כל מי שניחן באהדה, בטקט, ברוחב לב ואכפתיות, מודעות מוטיבציה ומעט אמפטיה יכול להצליח , ולשפר בכך באופן ניכר את תפקוד הילדים.

בבית הספר "הלל" ברמת גן  מופעלת, על ידי מספר מורות, תוכנית שתכליתה לאפשר למורה דרך נוספת משמעותית להכרות והתייחסות עם עולמו הרגשי של התלמיד בכתה. תכנית זו מופעלת אצל חלק מהמורות, חלקה או כולה, והיא נבנתה דרך ניסיון, אינטואיציה ולמידה לאורך השנים.

יתרונה הוא בעובדה שהיא אינה מצריכה כמעט פינוי של משאבים מיוחדים וניתנת להפעלה בהיקף ובאופן המותאם לצרכים המיוחדים של כל כיתה וכל מורה בהתאם.

התוכנית כוללת מתן משימות עבודה בעלות מאפיין משולב רגשי עם החומר הלימודי המועבר באותו זמן בכתה, במסגרת תוכנית הלימודים השוטפת.כלומר, בנוסף לדרישות הלימודיות בנושא הנלמד אנו משלבים ממד רגשי בחומר המאפשר  לילד לשלב לימוד חוויתי עם תחושה שהמורה קשוב לתחושותיו, ולמורה מאפשר נקודת מבט נוספת לגבי החלקים האמוציונאליים של תלמידו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya