סקירת ספרות קצרה: חונכות למורים מתחילים

נבון, י', סמרה, י' וגוברמן, ע' (2019). סקירת ספרות קצרה: חונכות למורים מתחילים. תל אביב: מכון מופ"ת, רשות המחקר הבין-מוסדית

האם החונכות למורים מתחילים מסייעת להם לאורך זמן? מחקרים רבים מצביעים כי התשובה על כך חיובית. החונכות האינטנסיבית קידמה הוראה יעילה בכיתות, שבמסגרתה הועברו תכנים רבי ערך והוגברו המעורבות והמוטיבציה של התלמידים.

חונכות אינטנסיבית כוללת בין השאר התאמה בין החונך לבין המורה המתחיל בתחומי הדעת וגילאי התלמידים, הכשרה בת שש שעות בחודש ושישה ימים מלאים של התפתחות מקצועית לאורך השנה, פגישה שבועית עם המורה מתחיל, צפייה בו בכיתתו ומתן משוב וניהול.

משתתפי התוכנית האינטנסיבית קיבלו ציונים גבוהים יותר בתצפיות שהעריכו את ההוראה שלהם (בין המשתנים שנבדקו: שימוש בחומרים, שיטות הוראה, תקשורת לשונית בין מורה ללומד, כולל שאילת שאלות ברמה גבוהה ושאילת שאלות חוקרות).

לסקירת הספרות המלאה

לקריאה נוספת

בחינת עבודתם של חונכים/טיוטורים כפי שהיא נתפסת ע"י המונחים על ידם

 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya