סקירת מסלולי קריירה של עובדי חינוך והוראה

אבן זהב, ע', וידר, מ' (2018). סקירת מסלולי קריירה של עובדי חינוך והוראה. היזמה למחקר יישומי בחינוך

 

במשך שנים ארוכות זוהתה ההוראה כמקצוע בעל סטטוס נמוך, בלתי מתגמל ונשי. עם זאת, באחרונה גברה ברחבי העולם ההבנה כי בהכשרת בוגרים למציאות המודרנית לא ניתן להסתמך על כוח עבודה זול, בלתי מיומן, נטול שאיפות לקידום ואשר אינו זוכה להוקרה על שיפור בעבודתו. כתוצאה מכך החליטו מדינות רבות כי דרוש שינוי במודל העסקת המורים, כזה שרואה בהוראה פרופסיה שבמסגרתה יכולים מורים לפתח קריירה ולהיות מתוגמלים כראוי על התקדמותם המקצועית: "רמת ההישגים אינה עולה על איכות ההוראה".

חוקרי חינוך שונים ברחבי העולם מנסים לבחון וללמוד מיישומים של רפורמות אלה במודל ההוראה ובהתפתחות הקריירה של מורים במדינות שונות. בין השאר נבחנת סוגיית הנשירה הגבוהה מהמקצוע, בעיקר בחמש השנים הראשונות, נשירה המביאה לבזבוז כספים ומשאבים. עזיבה זו נובעת מסיבות כגון שחיקה, חוסר תגמול ומשבר במוטיבציה. יש הטוענים כי הערכת המורים על-פי ביצועי תלמידיהם בבחינות (אחריותיות) הינה שריד למודל הצווארון הכחול וכי על מנת לקדם את החינוך יש לעבור למודל אחר המדגיש גם פיתוח קריירה מקצועית (פרופסיונלית) של מורים.

במחקר זה, שהוזמן על ידי היזמה למחקר יישומי בחינוך, ניתן למצוא סקירה של מאפייני קריירות המורים בעשר מדינות מובילות: ארה"ב ועוד תשע מדינות שתלמידיהן הצליחו במבחני PISA.

למחקר המלא

לקריאה נוספת

 בין הפטיש לסדן: הרהורים על הבעיות הכרוכות בהערכת מורים בעידן המדידה הכמותית האחידה

הערכה המובילה לתגמול, למינוי ולקידום או לפיתוח מקצועי: איזהו המודל הרצוי?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya