סקירת מידע: פערים דיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה

בר-זוהר, ב' ויוספסברג בן-יהושע, ל' (2021). סקירת מידע: פערים דיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה. תל אביב: מכון מופ"ת

מיומנות דיגיטלית נשענת על שלושה עמודי תווך:

 • כישורים ויכולת להשתמש במחשבים, באינטרנט, ביישומונים, בתוכנות ובממשקים דיגיטליים;
 • המסוגלות לחשוב באופן ביקורתי ולפענח מסרים תקשורתיים;
 • היכולת ליצור ידע ולתקשר באמצעות כלים דיגיטליים.

כישורים דיגיטליים מאפשרים השתתפות פעילה בחברה דמוקרטית. למשל, נגישות לשירותים אזרחיים וחברתיים, מעורבות אזרחית, שיח דמוקרטי מכבד ברשתות החברתיות והיכולת להיות פעילים בחברה, להביע דעה ולהשתמש בטכנולוגיה, כדי להשפיע על גופים אזרחיים וציבוריים ולתקשר עימם. היכולת להשתמש בכלים דיגיטליים מתבטאת גם באפשרות לשמור על ביטחון אישי וחברתי. לדוגמה, פרטיות והגנה על מידע במרחב הדיגיטלי, יכולת לתחזק קשרים חברתיים משמעותיים ולמנוע בריונות מקוונת.

סקירת מידע זו מציגה את תופעת הפערים הדיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, תוך התייחסות למשתנים חברתיים-דמוגרפיים, כלכליים ובין-לאומיים.

במסגרת זו נידונו הגורמים המובילים לחוסרי שוויון חברתיים וההשפעות של חדירת ההוראה המקוונת על מערכת ההשכלה הגבוהה.

מוצעות דרכי התמודדות אפשריות עם השפעות המעבר להוראה מקוונת והפערים הדיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה:

 1. כלים דיגיטליים.
 2. למידה שיתופית.
 3. קורסים פתוחים רבי-משתתפים (MOOCs).
 4. חלוקה לקבוצות.
 5. מנהיגות דיגיטלית.
 6. מודל TPACK, הבוחן את יחסיהם של מרצים עם טכנולוגיה, פדגוגיה וידע.

סקירת המידע מציעה נקודת מבט ביקורתית על תופעת הפערים הדיגיטליים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ומסתיימת בדיון בעניין העתיד הדיגיטלי של מערכת ההשכלה הגבוהה והפוטנציאל האדיר הגלום בטכנולוגיות מידע ותקשורת.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא פערים דיגיטליים

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya