ספר חדש: ראייה רחבה ומעמיקה יותר של נקודות המפגש בין סביבות הלמידה המתוקשבות ובין התיאוריות של הלמידה

Harasim, Linda. Learning Theory and Online Technologies, Routledge, Taylor & Francis Group. 2011.

אנשי החינוך המעורבים בהטמעת התקשוב החינוכי בעשור האחרון חשו בוודאי כי יש פער בין התפתחות התיאוריות הפדגוגיות ובין התפתחות סביבות הלמידה המתוקשבות . לכן, היוזמה של פרופסור Harasim, Linda לנסות להציע ראייה רחבה ומעמיקה יותר של נקודות המפגש בין סביבות הלמידה המתוקשבות ובין התיאוריות של הלמידה זוכה להערכה רבה בקרב כל מי שעוסק בשילוב המחשב והאינטרנט בהוראה. בספרה המעמיק מציגה פרופסור Harasim, Linda היבטים פדגוגיים של למידה מתוקשבת, הערכה של סביבות למידה מתוקשבות ,תיאוריות למידה קוגניטיביות ולמידה מתוקשבות וסוגיות של חדשנות פדגוגית בסביבה מתוקשבת. הספר הוא סינתזה של מחקרים וידע אקדמאי אותם מנסה פרופסור Harasim, Linda לגבש למכלול אחד שיטתי ויסודי .

ראה גם :
רשימת הספרים של פרופסור Harasim, Linda

למידע נוסף אודות מחברת הספר

רשימת המאמרים של פרופסור Harasim, Linda


קישור לתקציר באנגלית במאגר ERIC

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אודה על העדכנים

    פורסמה ב 15/11/2011 ע״י עפרנ ניר-גל
    מה דעתך?
yyya