ספר חדש על חשיבות החינוך ההתפתחותי בכיתות היסוד וגני הילדים

Developmental Education for Young Children
Concept, Practice and Implementation

Bert van Oers

עורך הספר :
Bert van Oers

הספר מתאר בצורה מעמיקה את הגישה ההתפתחותית לחינוך גילאי 3-8 כפי שגובשה ופותחה בהולנד על בסיס התיאוריה התרבותית-חברתית של ויגוצקי על ההתפתחות האנושית.

מטרת הספר היא להבהיר את התפיסות והמושגים המרכיבים גישה התפתחותית זו וחשיבותה בשכבת הגיל שבין 3 ל8 שנים ודרכי היישום בגילאי הגן וכיתות היסוד של בתי הספר היסודיים , כפי שיושמו במערכת החינוך בהולנד בגילאי הגן וכיתות היסוד של ביה"ס היסודי.

 הספר מהווה אסופת מאמרים חשובה על תהליכי סוציאליזציה והתפתחות תרבותית בבית ספר גם מעבר ליישום של מערכת החינוך ההולנדית .


למידע נוסף

רשימת המאמרים באסופה


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya