ספר חדש: למידה מתוקשבת בין סביבה פורמאלית וסביבה לא פורמאלית

מקור:
Children's learning in a digital world / edited by Teena Willougby and Eileen Wood.
 
קובץ מאמרים מעניין של חוקרים בעולם על היבטים שונים של למידה מתוקשבת. המאמרים מציגים את האתגרים השונים והאפשרויות הקוגניטיביות והאורייניות של טכנולוגיות המידע לילדים הן בסביבות למידה מתוקשבות פורמאליות והן בסביבות למידה לא פורמאליות (כגון משחקי מחשב). חלק מן המאמרים עוסקים בתפקיד המורים כמגשרים בין סביבות למידה מתוקשבות פורמאליות וסביבות למידה לא פורמאליות. הסכנות של התמכרות למשחקי מחשב מבחינת הלומדים וחשיבות האוריינות המדעית המתוקשבת שניתן להקנות ללומדים בסביבת למידה מתוקשבת קיימת. עורכי הקובץ הם מומחים לתחומי הפסיכולוגיה ההתפתחותית והחידוש של הספר הם ממצאי המחקר לגבי הזיקה בין סביבות הלמידה המתוקשבות וסביבות התקשוב הלא פורמאליות מבחינת הקוגניציה, הסכנות, ההשלכות ההדדיות והאוריינות הדיגיטאלית של הלומדים הצעירים.
 
Children's learning in a digital world / edited by Teena Willoughby and Eileen Wood. Malden, MA : Blackwell Pub. Ltd, 2008.
 
 
 מידע על עורכי הספר:
 
Teena Willoughby is Professor of Child and Youth Studies at Brock University, and Director of their Research Institute for Youth Studies. She is the winner of Brock's Research Award for 2003-5, and of the Book of the Year Award for Shaffer, Wood, & Willoughby; Developmental Psychology: Childhood and Adolescence, First Canadian Edition (2002).
Eileen Wood is Professor in the Department of Psychology, Wilfrid Laurier University. She is winner of the Book of the Year Award for Shaffer, Wood, & Willoughby; Developmental psychology: Childhood and Adolescence, First Canadian Edition (2002) and for The World Of Psychology (Third Canadian Edition).
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya