ספר חדש העוסק בכל המכלול של איכות והבטחת איכות במסלולי הלמידה מרחוק ולמידה מקוונת ברחבי העולם

מאת: Kay Shattuck

סקירת ביקורת אודות ספר חדש העוסק בכל המכלול של איכות והבטחת איכות במסלולי הלמידה מרחוק ולמידה מקוונת ברחבי העולם . המאמרים בספר בוחנים את מסלולי הלמידה מרחוק במדינות שונות בעולם תוך ניסיון לראות אם חלו שיפורים מבחינת המדיניות לגבי הבטחת איכות והקפדה על איכות הקורסים המתוקשבים . למרכיב התרבותי יש השפעה על דרך העברת הקורסים המתוקשבים במדינות שונות בעולם ולכן קשה לזהות את התגבשותם של קריטריונים אחידים להבטחת איכות בלמידה מקוונת .

 ניתן לראות דגשים שונים של הבטחת איכות בקורסים מתוקשבים במדינות שונות כאשר המאפיין העיקרי הוא דגש רב יותר כיום ללמידה המקוונת המתמקדת בלומד מבחינת דרכי הוראה (learner-centered focus ) ולא רק בחומרי הלמידה כפי שהיה בעבר. בכל מקרה , מתוך עיון במאמרים בספר נראה כי עדיין לא התגבשו מחקרים משמעותיים לגבי העמקת איכות הלמידה בקורסים מקוונים ולכן הדרך להבטחת איכות בלמידה מקוונת היא עדיין ארוכה.

לסקירה

Kay Shattuck, Quality Matters, Annapolis, Maryland, USA "Book Review – Quality Assurance and Accreditation in Distance Education and e-Learning: Models, Policies and Research " IRRODL, June – 2012 ( VOL 13 , NO. 3) .


ראה גם :

תכנון כלי למדידת איכות של מערכת למידה מרחוק עבור הטכניון

משאבי מידע לסטנדרטים בינלאומיים ללמידה מתוקשבת

שיפור האיכות של קורסים מתוקשבים באמצעות הערכת עמיתים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya