ספר חדש : הוראה ולמידה מקוונות על פני תרבויות וגילאים

Ke, Fengfeng, Chavez, Alicia F. "Web-Based Teaching and Learning across Culture and Age".: November 11, 2012

ישנם מעט מחקרים אמפיריים הבוחנים את אופן ההוראה המקוונת על פני תרבויות שונות, ובייחוד ניתן להבחין בחסרונו של מחקר מסוג זה בקרב תלמידים ממוצא היספאני ותלמידים ממוצא ילידי בארצות הברית. ספר זה מציג את ממצאיו של מחקר בן שנתיים, לאורם נתגבש מודל הדרכתי מקיף (רב-תרבותי ובין-גילי) ללמידה מקוונת. ספר זה מהווה מדריך מעשי עבור הקורא, שכן יעניק לו הוראות מפורטות בדבר גישת ההוראה (הצעות פדגוגיות, טכניות, ועוד) המומלצת עבור למידה מקוונת יעילה, כאשר הבסיס הוא ההבחנה בין האופנים בהם נוטים בני תרבויות וגילאים שונים ללמוד באופן מקוון.

מחקר זה יש בו כדאי לתרום מספר ממצאים חשובים הנוגעים לשאלות הבאות: באיזו מידה למידה, אינטראקציה וביצועים מקוונים נבדלים זה מזה על פני חתך תרבותי וגילאי ובאיזו מידה ניתן למצוא ביניהם דמיון? אילו קונטקסטים הדרכתיים מקוונים מהווים קרקע פורייה עבור צוות ההוראה והתלמידים (ובייחוד התלמידים המשתייכים למיעוט אתני ותרבותי) לרמת הישגים גבוהה? אילו קשרים ניתן למצוא בין קונטקסט ההדרכה המקוונת לבין הישגי הלמידה בקרב תלמידים בעלי רקע אתני, תרבותי וגילאי שונה? באמצעות הממצאים המעניקים מענה לשאלות אלו, גיבשו החוקרים מודל הדרכה מקוון אשר ביכולתו לשמש כמדריך עבור אנשי החינוך העוסקים בהוראה ובלמידה מקוונת.

למידע על הספר החדש

מה דעתך?

    אודה על עדכונים

    פורסמה ב 15/11/2011 ע״י עפרה ניר-גל
    מה דעתך?