סטריאוטיפים מגדריים במשאבי הוראת מדעים: ניתוח תוכן ויזואלי

Anne H. Kerkhoven, Pedro Russo, Anne M. Land-Zandstra, Aayush Saxena, Frans J. Rodenburg. Gender Stereotypes in Science Education Resources: A Visual Content Analysis. PLOS, p. 1-14.

מטרת המאמר הייתה לקבוע האם משאבי חינוך למדעים עבור בית הספר היסודי כללו דימויים חזותיים המוטים על ידי מגדר. באופן ספציפי, מספר הגברים והנשים שתוארו וצוינו המקצוע והפעילות של כל אדם בדימויים החזותיים.

הניתוח הראה שיותר גברים מאשר נשים תוארו עם מקצוע המדעים ושיותר נשים מאשר גברים תוארו כמורות. מחקר זה מראה שקיים ייצוג סטריאוטיפי של גברים ושל נשים במשאבים מקוונים לחינוך למדעים, המדגיש את השינויים הדרושים כדי ליצור ייצוג מאוזן של גברים ושל נשים. אפילו אם הייצוג הסטריאוטיפי של גברים ושל נשים במדעים הוא השתקפות נכונה של פיזור המגדר במדעים, המבחרים צריכים לכוון לייצוג מאוזן יותר. איזון כזה הוא חיוני בשלב הראשון לקראת הצגה לילדים מה גברים ונשים יכולים לעשות במעדים, שתתרום לשדות של טכנולוגיה ושל מדעים המאוזנים יותר מבחינה מגדרית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya