סטנדרטים חדשים להערכת הישגי הלומדים בחינוך גופני

מקור:
 
המצגת מכסה את הנושאים הבאים:
 
השינויים בתפיסת תפקידו של החינוך הגופני בחברה המודרנית
"מבחני אות החינוך הגופני" המשקפים את מטרות תכנית הלימודים החדשה בחינוך גופני לא נועדו להעריך הצטיינות ספורטיבית אלא לשרת את המורה בתהליך ההערכה של הישגי התלמידים אליהם הם יכולים להגיע.
ההערכה מבוססת על מדדים שמשקפים תהליך של אימוץ פעילות גופנית נאותה ושליטה ביכולות גופניות בעלות משמעות לבניית אורך חיים פעיל לטווח ארוך; ההערכה מבוססת על מרכיבים שיש בהם כדי לעודד גישות ועמדות חיוביות לפעילות גופנית, ההערכה מתבססת על רמת שליטה המאפשרת פעילות גופנית מועילה – ולא על נורמות; ההערכה היא מצטברת ולא מתבצעת במתכונת של מבחן חד-פעמי.
 זכאות לאות החינוך הגופני
 דוגמה: התעמלות (ענף ספורט אישי)
 דוגמה: כדורגל (ענף ספורט קבוצתי)
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya