סטודנטים, שווקים וצדק חברתי: המדיניות של מערב אירופה לגבי תשלום עבור השכלה גבוהה ותמיכה בסטודנטים

Students, Markets and Social Justice: higher education fee and student support policies in Western Europe and beyond, Edited by HUBERT ERTL & CLAIRE DUPUY, 2014 paperback 216 pages.

ספר זה בוחן את תשלומי שכר הלימוד כמגמה הבולטת ביותר במדיניות ההשכלה הגבוהה הכוללת את המגמות הניאו-ליברליות העכשוויות בתחום המדיניות של ההשכלה.

המדיניות לגבי תשלומי שכר הלימוד וההתניות הנלוות לתמיכה בסטודנטים מתארות את המתחים העכשוויים בין צדק חברתי לבין דרישות השוק (marketization).

בין התמורות העיקריות שעברו מערכות ההשכלה הגבוהה בשני העשורים האחרונים, נמצאת הופעתן של דרישות השוק, ובמיוחד הכנסתם של תשלומי שכר הלימוד, שזכו לתשומת לב רבה.

באירופה, מגמות אלה נשברו לכאורה עם הייצוג הדומיננטי של ההשכלה הגבוהה כתועלת ציבורית, שנמצא במרכזו של תהליך של פתיחת שערי ההשכלה הגבוהה להמונים ברוב המדינות האירופאיות מאז שנות הששים של המאה העשרים.

כנגד רקע זה, הספר בוחן את השינויים האחרונים במדיניות של תשלום שכר הלימוד במספר מדינות מערב אירופאיות, בקנדה, בארה"ב ובסין וחוקר את ההשפעות של שינויים אלה על הכניסה להשכלה הגבוהה.

לספר זה יש שתי תרומות עיקריות:

ראשית, הוא מספק סקירה של הרפורמות הנוכחיות מפרספקטיבה השוואתית, כולל טווח מגוון של ההקשרים הלאומיים;

שנית, הוא מפרט ניתוח שיטתי של הרציונל של מדיניות התשלומים של שכר הלימוד, כלים ותוצאות במונחים של הכניסה להשכלה
הגבוהה.

הספר טוען שהמדיניות של תשלום שכר הלימוד מספקת קרקע פורייה כדי לחקור את המגוון של המגמות הניאו-ליברליות בהשכלה הגבוהה, כלומר כיצד דרישות השוק והדאגות הנוגעות לצדק חברתי שזורים במערכות העכשוויות של ההשכלה הגבוהה.

קישור להוצאה לאור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya