סטודנטים באוניברסיטה קנדית בכיתות אלחוטיות: מה הסטודנטים עושים במחשבים הניידים שלהם והאם זה משנה?

Gaudreau, Patrick, Miranda, Dave and Gareau, Alexandre. " Canadian university students in wireless classrooms: What do they do on their laptops and does it really matter? ", Computers & Education. Jan2014, Vol. 70, p245-255.

שני מחקרים נערכו כדי לבחון מה תלמידי תואר ראשון עושים במחשבים הניידים שלהם במהלך השיעור ובאיזו מידה התנהגות השימוש במחשב הנייד מקושרת להצלחה אקדמית.

במחקר מספר 1, מדגם של 1129 סטודנטים מאוניברסיטה קנדית ענה על סקר המודד התנהגויות אב-טיפוסיות של שימוש במחשבים ניידים בזמן השיעור.
התוצאות הראו שניתן לקבץ מחדש את ההתנהגויות של שימוש במחשבים הניידים לשני ממדים: שימוש במחשב הנייד הקשור לשיעור ושימוש במחשב הנייד שאינו קשור לשיעור.

ההתנהגות של שימוש במחשב הנייד שאינו קשור לשיעור קושרה באופן משמעותי לרמות נמוכות יותר של הישג אקדמי בדיווח עצמי ולשביעות רצון.

ההתנהגות של שימוש במחשב הנייד הקשור לשיעור קושרה באופן חיובי עם שביעות רצון אקדמית.
תוצאות אלה לא השתנו על פני פקולטות שונות בקמפוס.

במחקר מספר 2, מדגם אחר של 88 סטודנטים גויס כדי לבחון אסוציאציה במחקר אורך בין התנהגויות של שימוש במחשב הנייד לבין הציון הממוצע בסמסטר שהושג בסוף הסמסטר.

התוצאות ממחקר מספר 2 הראו שהתנהגויות שימוש במחשב הנייד שלא היו קשורות לשיעור קושרו באופן צפוי לממוצע ציונים נמוך יותר בסמסטר, אפילו לאחר שליטה על סדרה של השפעות מעורבות באופן פוטנציאלי (כלומר, כישלון בוויסות עצמי, חוסר בהנעה, למידה לא מאורגנת, התמכרות לאינטרנט, והתפכחות מאשליות לגבי השיעור).

סה"כ, תוצאות אלה מספקות תמיכה חשובה מבחינה תיאורטית כדי להציע ששימוש במחשב נייד בכיתה הוא צורה ייחודית ועכשווית של למידה שאסור להתייחס אליה כאל תופעת לוואי שניתן להסבירה וניתן לצמצמה רק לגבי מקורות אחרים של השפעות פסיכולוגיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya