סוג חדש של מרצים לתואר ראשון: בחינת אמונות ופרקטיקות הוראה של אנשי סגל במדעים עם התמחות בחינוך

Addy, T. M., Simmons, P., Gardner, G. E., & Albert, J. (2015). A new "class" of undergraduate professors: Examining teaching beliefs and practices of science faculty with education specialties. Journal of College Science Teaching, 44(3), pp. 91-99.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

פקולטות למדעים במערכת ההשכלה הגבוהה משתדלות לתת משקל רב יותר לשיפור ההוראה והלמידה של דיסציפלינה ספציפית. אחת התוצאות של שינוי זה היא העסקת חברי סגל שיש להם התמחות בהוראה (SFES - science faculty with educational specialties ). רקע המרצים בקבוצה זו מגוון, חלקם בעלי תואר דוקטור (PhD) בדיסציפלינה מדעית ואחרים עוסקים במחקר בהוראת המדעים מבוסס דיסציפלינה. חלק רכשו את התואר השלישי שלהם מפקולטה, בית ספר או ממכללה לחינוך.

אף שלאחרונה שיעור ה- SFES גדל בקצב מהיר, יש מעט מאוד פרסומים על אידאולוגיות ההוראה שלהם, שיטות ההוראה שלהם, ייחסם לרפורמות החינוכיות הלאומיות האחרונות המתמקדות במדע, בטכנולוגיה, בהנדסה ובמתמטיקה ( STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics), ולא פחות חשוב - האם הן ממוקדות תלמיד. אמונות הקשורות בהוראה יכולות להיות ממוקדות מורה, ואז הן מקשות על הניסיונות לקידום אמונות הוראה ממוקדות תלמיד.

לצורך בדיקת הנושא נעשה שימוש בגרסה של "ריאיון על אמונותיהם של מורים" (TBI - Teacher Beliefs Interview ). להלן חלק מהשאלות שהופיעו בריאיון:

1. כיצד אתה מביא ללמידה מקסימלית של התלמידים בכיתתך?
2. כיצד אתה מתאר את תפקידך כמורה?
3. כיצד אתה יודע מתי התלמידים שלך הבינו את החומר?
4. בפעילות בכיתה, כיצד אתה מחליט מה ללמד ומה לא ללמד?
5. כיצד אתה מחליט כי הגיע הזמן לעבור לפעילות חדשה בכיתתך?
6. כיצד הכי טוב לתלמידים שלך ללמוד מדעים?
7. כיצד אתה יודע שמתרחשת למידה בכיתה שלך?
8. מהן ההערות והמסקנות הסופיות שלך?

השאלון נמצא תקף ואמין. התשובות מוינו לחמש קטגוריות:

1. Traditional - מתמקדת במידע ובהעברתו; תפקיד המורה להזרים ולשלוח מידע.
2. Instructive - מתמקדת במתן אפשרות להתנסות; ממוקדת מורה, או בהחלטות המורה; המורה מארגן את ההוראה.
3. Transitional - מתמקדת ביחסי מורה/תלמיד, החלטות סובייקטיביות ותגובות רגשיות; המורה מוביל את התלמיד להבנה.
4. Responsive - מתמקדת בשיתוף פעולה, בהיזון חוזר, בהתפתחות ידע; המורה מארגן את הכיתה כך שהתלמידים יהיו אחראים ללימוד שלהם.
5. Reform based - מתמקדת בתיווך הידע והאינטראקציות של התלמידים; המורה משנה את תכנית ההוראה בהתאם ללמידת התלמידים.

מן המדגם עולות האמונות שמורי SFES מחזיקים בהן באשר להוראה ולהתנסויות מעשיות בכיתה. המאמר מדגיש את החשיבות שיש לתרומתה של הפקולטה כפי שהיא באה לידי ביטוי במעורבותה בשיפור ההוראה והלמידה. החוקרים מצאו כי מורי ה-SFES בקבוצת המדגם היו עקביים באמונתם בהוראה ממוקדת תלמיד, וההתנסויות המעשיות שויכו יותר לקטגוריית ה-Transitional לעיל.

המחקר הראה כי המתאם בין אמונות באשר להוראה לבין התנסויות הוא חיוני כדי להטמיע הוראה ולמידה ממוקדות תלמיד. חשוב להביא מתאם זה בחשבון כששוקלים קבלה של מרצים או מורים למסלול זה.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?