סוגים שונים של מחקר פעולה לקידום ההתפתחות המקצועית של מורים לכימיה – רפלקציה תיאורטית משותפת על שני מקרים, בגרמניה ובישראל.

Mamlok-Naaman R, Eilks I. DIFFERENT TYPES OF ACTION RESEARCH TO PROMOTE CHEMISTRY TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT-A JOINED THEORETICAL REFLECTION ON TWO CASES FROM ISRAEL AND GERMANY. International Journal Of Science & Mathematics Education [serial online]. June 2012;10(3):581-610מחקר פעולה מוגדר כשימוש בפעילויות מחקר לפיתוח שימושים חברתיים מעשיים. מחקר פעולה מבין את היות השינוי בשימוש המטרה המרכזית של מחקר הפעולה עצמו והוא מחפש דרך לתרום להתפתחות המקצועית של כל המשתתפים בתחום המיוחד הנלמד.

למרות (או אולי בגלל), שלמחקר פעולה יש היסטוריה ארוכה בספרות המקצועית, יש לו מגוון פנים והסברים. זה כולל, כל הדרך, ממחקר תומך, דרך פעילויות משולבות, לגישות עצמאיות. יש גם תחום רחב של נושאים מהותיים המכסים גם שיפור סביבות מקצועיות ויצירת תוצאות בעלות עניין כללי. מאמר זה מגלה את הספקטרום ההצדקות שנתנו למחקר פעולה עם מיקוד מיוחד לחינוך למדעים.

שתי דוגמאות שונות לחלוטין, של מחקר פעולה נבחרו מישראל וגרמניה עזרו להמחיש את הגיוון של הנושא. המקרה הישראלי מתמקד בעיקר בהתפתחות המקצועית של קבוצת מורים . הדוגמה הגרמנית מחדדת בפיתוח של תכנית לימודים מתאימה ותכנון מערכי שעור להפצה רחבה. השוואה של שני פרויקטים אלה, מבוצע בתוך מסגרת תיאורתית אשר מסווגת את הכיוונים השונים של מחקר הפעולה וההתפתחות המקצועית המשלימה של המורים. מטרת מאמר זה היא לשקף על פוטנציאל עצמי משותף, בצורות שונות של מחקר פעולה על הוראת מדעים, הכוללת את ההיבט של התפתחות מקצועית של מורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya