סוגיות בהוראה מתוקשבת: חקר קורסים מתוקשבים

מקור: כינוס "פותחים שערים בהכשרת מורים", מכון מופ"ת

לנוסח המלא של ההרצאה - ראו קובץ מצורף מימין.

תוכן העניינים

 תקציר

מבוא

סוגים של קורסים מתוקשבים

מסגרות אקדמיות בהן ניתנים קורסים מתוקשבים

מגמות בהתפתחות הוראה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט הגורמים המניעים את פיתוח של קורסים מתוקשבים במוסדות להשכלה גבוהה תאור המחקר ממצאים סביבת למידה

סביבת תקשורת

סוגי המשימות המוטלות על הלומדים בקורסים מתוקשבים דרכי הערכה דרכי הוראה/למידה בקורסים מתוקשבים מהות ההוראה המתוקשבת לעומת הוראה פנים אל פנים

עקרונות של הוראה יעילה בקורסים מתוקשבים

קשיים

מחקרים על האפקטיביות של קורסים מתוקשבים

סיכום

ביבליוגרפיה

 

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום רב,האם ניתן לקבל קישור למאמר המלא לצורך כתיבת עבודה סמינריונית?תודה

  פורסמה ב 05/09/2011 ע״י ב,ד

  איך אפשר לקבל את המאמר.

  פורסמה ב 27/12/2016 ע״י יסמין
  מה דעתך?

ביבליוגרפיה 

yyya