סגנון למידה, תחושת קהילה והאפקטיביות של הלמידה בסביבת למידה משולבת

Chen, Bryan H.; Chiou, Hua-Huei. "Learning style, sense of community and learning effectiveness in hybrid learning environment", Interactive Learning Environments, Jul2014, Vol. 22 Issue 4, p485-496. 

המטרה של מחקר זה היא לבחון כיצד למידה משולבת משפיעה על תוצאות הלמידה של סטודנטים לתואר ראשון, על שביעות הרצון שלהם ועל תחושת הקהילה שלהם. המטרה הנוספת של מחקר זה היא לבחון את הקשר בין סגנון הלמידה של הסטודנטים לבין תנאי הלמידה שלהם בקורסים המשלבים למידה מקוונת ולמידה פנים אל פנים.

140 סטודנטים השתתפו במחקר ונעשה שימוש במערך מחקר ניסויי למחצה. תוצאות הלמידה של הסטודנטים, שביעות רצונם, תחושת הקהילה שלהם וסגנונות הלמידה שלהם נמדדו.

התוצאות הראו שלסטודנטים שלמדו בקורס המשולב היו ציונים גבוהים יותר באופן ניכר ושביעות רצונם הייתה רבה יותר לעומת סטודנטים שלמדו בקורסים פנים אל פנים. התוצאות ציינו גם שהסטודנטים בכיתות של למידה משולבת חשו תחושת קהילה חזקה יותר מאשר הסטודנטים שלמדו במסגרת הכיתה המסורתית.

ניתוח של סגנון הלמידה הראה כי לסגנון הלמידה הייתה השפעה ניכרת על קבוצת הלמידה ועל תוצאת הלמידה. ללומדים מסתגלים הייתה אפקטיביות גבוהה יותר בלמידה מקוונת (e-learning) מאשר ללומדים בסגנונות למידה אחרים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

החשיבות שבפיתוח קהילה בקורסים של למידה מרחוק

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya