'סביבה מתוקשבת לתלמידי כיתה ה' ככלי לצמצום הפער בין תכנית הלימודים במדעים ושאלות התלמידים

חני סבירסקי , אילת ברעם -צברי . "סביבה מתוקשבת לתלמידי כיתה ה' ככלי לצמצום הפער בין תכנית הלימודים במדעים ושאלות התלמידים . בתוך : ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי ,י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד, י' יאיר (עורכים) . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2014.


במסגרת השיעור לא תמיד מתאפשר למורה לענות לשאלות התלמידים, העשויות לבטא את תחומי העניין שלהם. אחת הסיבות עשויה להיות חוסר ההתאמה בין השאלה שהועלתה לבין תכנית הלימודים. לפיכך, במחקרים קודמים הוצעה שיטת "סילבוס-הצללים" המשלבת שאלות תלמידי תיכון בתוכנית הלימודים, על-ידי מיפוין והתאמתן לשפת התוכנית.

במחקר זה אנו בוחנים את יישום "סילבוס –הצללים " עבור תלמידי יסודי. במסגרת המחקר נאספו שאלות מ 58- תלמידי כיתה ה' בנושא "משאבי-טבע", הנלמד במסגרת תכנית הלימודים במדעים. השאלות היוו בסיס לפיתוח שתי סביבות למידה מתוקשבות. האחת מפנה את התלמידים לתשובות מוכנות שעליהם לקרוא ואילו השנייה מפנה אותם לחפש את התשובה בעצמם תוך ניווט בין קישורים למקורות מידע. תלמידי קבוצות ההתערבות התנסו בשתי הסביבות, בתתי נושאים שונים. השינוי ברמת העניין, תחושת המסוגלות ותחושת הקשר והשייכות נבחנו באמצעות שאלונים סגורים לפני ולאחר כל התנסות.

ממיפוי השאלות נמצא כי כשני-שלישים משאלות התלמידים אינן מקבלות מענה במסגרת תכנית הלימודים. מניתוח השאלונים נמצא כי רמת העניין בנושא הנלמד עלתה רק לאחר השימוש בסביבה המכילה "תשובה בלבד . עם זאת, נמצאה עליה בתחושת המסוגלות רק לאחר ההתנסות בסביבה בה התלמידים חיפשו את התשובות בעצמם.

ממצאי המחקר עשויים להצביע על הפוטנציאל הטמון בשילוב תחומי העניין של הלומדים בפיתוח סביבות מתוקשבות ועל הצורך ביצירת סביבות משולבות למתן מענה דיפרנציאלי לתלמידים.

למאמר בספר כנס צ'ייס , 2014 , האוניברסיטה הפתוחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya