נתיבי ההתפתחות המקצועית של מורים במסגרת "אופק חדש"

מתווה ההשתלמויות, שבמשה"ח מעדיפים לקרוא להן כיום "פיתוח מקצועי", של המורים המיישמים את אופק חדש, עבר בשנה האחרונה שינוי חד. הונהג מתווה חדש לפיתוח מקצועי למורים שבדרגות הרגילות - 1-6 . המתווה הועלה לאתר ייעודי של המשרד, שכותרתו "תכנון ההתפתחות המקצועית".

לדברי מנהל אגף א' - התפתחות מקצועית של עובדי הוראה במשה"ח, מוטי רוזנר, נכנס כל מורה באופק חדש לאתר ובחר בו את ההכשרה שבה הוא מעוניין להשתלם במהלך השנה. לאחר מכן קיים המורה דיאלוג חינוכי עם מנהל ביה"ס וביחד הוסכם על נושא ההכשרה. לדברי רוזנר, המערכת בנויה כך שהיא מאפשרת תכנון תלת-שנתי של הפיתוח המקצועי בביה"ס.

בשנת הלימודים הבאה, תשע"ב, ייושם לראשונה מתווה פיתוח מקצועי חדש וייחודי למורים בדרגות הגבוהות באופק חדש, 7-9 , הנחשבות כדרגות "מורה אומן". כידוע, כדי לזכות באחת מדרגות אלו על המורה לעמוד בקריטריונים של איכות ובהערכה. כמו כן הכמות השנתית של מורים שיכולים לקבל את הדרגות האלו מוגבלת; 10% מכלל המורים יכולים מדי שנה לקבל את דרגה 7, 5% - את דרגה 8 ו 3%- בלבד את דרגה 9. לדברי רוזנר, כעשרת אלפים מורים כבר קיבלו אחת מדרגות אלו.

לדבריו, על פי המתווה החדש יתקיים הפיתוח המקצועי בדרגות 7-9 אך ורק במסגרות אקדמיות - מכללות להוראה ואוניברסיטאות.

יש לציין, כי בדרגות 7-9 על המורים להשתלם 210 שעות במשך שלוש שנים, לעומת המורים בדרגות הרגילות, שצריכים להשתלם 180 שעות בשלוש שנים.

לדברי רוזנר; "החלטנו לעשות משהו חדשני; לתת למורה בדרגות אלו כלים כדי שיוכל לחקור את עבודתו. אנחנו מספקים לו את המסגרת והוא בוחר את התוכן". על פי המתווה החדש, מורה בדרגה 7 יוכשר כ"מורה יוזם ומטמיע תוכניות חינוכיות". ההכשרה תתקיים במהלך שנתיים, בהיקף של 75 שעות בשנה - 45 שעות יוקדשו ללימודים עיוניים ו 30- שעות - להכנת תלקיט )פורטפוליו ( בנושא שהמורה יבחר לקדם, לסיוע והנחייה. לדברי רוזנר, כל מורה יוכל לבחור לדברי רוזנר, כל מורה יוכל לבחור בנושא לתלקיט כרצונו, למשל לערוך עבודה על העשייה החברתית בביה"ס או לפתח תוכנית לימודים בתחום הדעת שלו.
הלימודים העיוניים יכללו קורסים בנושאים, כמו "יזמות חינוכית", "תהליכי רפלקציה )בחינה עצמית בעבודה( ותרומתם לפיתוח העשייה החינוכית", ו"סוגי תלקיט ותרומתם לתהליכי למידה, יישום והערכה".
במסגרת השעות שהוקצו לעבודה על התלקיט, יינתן לכל מורה ליווי וסיוע אישי של מרצה מהמכללה, בהיקף של 15 שעות שנתיות. בסוף השנה הראשונה יגיש המורה הצעה לעבודת התלקיט ובסוף השנה השנייה - את התלקיט.

למאמר המלא בעיתון "קו לחינוך"


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  שלום רב אני מוכרחה להודות שאני מבולבלת ואין לי מושג מה דרישות המשרד למורה כמוני בעלת תואר שני ודרגה 7 וחצי באופק לגבי השתלמות מורים באופק.אני שנה שנייה באופק נאלצתי להשתלם בהשתלמות בית ספרית במשך שנתיים "חינוך אישי" סה"כ 60 שש ובנוסף בחרתי במרכזי פסגה השתלמות להשלמת המכסה השנתית של השעות ל60 שש .עד כה צברתי 180 שעות. נכון להיום אני רוצה להמשיך והשתלם ואין לי מושג איזו השתלמות מוכרת עבורי?בברכה סמדר

  פורסמה ב 05/07/2011 ע״י סמדר בוטל-אלמעלם

  אני רכזת התפתחות מקצועית בביה"ס.בבית ספרנו תתקיים השנה השתלמות בנושא תקשוב 21 האם כל המורים מחוייבים להשתלם בהשתלמות זו? כיצד נחשבים השעות של השתלמות זו למורים שלומדים בהשתלמויות אחרות {יותר מ-60 שעות}

  פורסמה ב 02/09/2011 ע״י פאני יאיר
  מה דעתך?
yyya