נתונים ועובדות לגבי מערכת החינוך בארץ, תש"ע

נתונים מעודכנים שפורסמו באתר משרד החינוך בסוף אוגוסט 2009 לגבי היקף הלומדים, המוסדות הלימוד והמורים בשנת הלימודים תש"ע. צפייה מהירה בנתונים מגלה כי בשנת הלימודים תש"ע חל גידול של 2% בגני ילדים ובכיתות א', אך היקף עובדי ההוראה במערכת (120,000) גדל רק ב1%. נתון המצביע על מחסור מצטבר במורים שילך ויגדל בשנים הקרובות  (גם בגלל צפי לפרישה ניכרת של מורים בגיל הפרישה בשנים הקרובות).  נתון מעניין נוסף נוגע למספר התלמידים הכולל בחינוך הממלכתי דתי, החינוך העצמאי ותלמודי תורה שהגיע בתש"ע ל465,000 לעומת 640,000 תלמידים בחינוך הממלכתי . עפ"י קצבי גידול אלו לא מן הנמנע כי היקף התלמידים בחינוך הממלכתי דתי, החינוך העצמאי ותלמודי התורה ישתווה בעוד 10 שנים למספר תלמידי החינוך הממלכתי.
 

קישור

ראה גם :  פי 1.5 תלמידים חרדיים
 
מניתוח נתונים שפורסמו לאחרונה על-ידי משרד החינוך, מצא מרכז טאוב כי בתחילת העשור הנוכחי, 39% מילדי ישראל למדו בזרם החינוך הערבי או בזרם החרדי. במהלך העשור הנוכחיבלבד (כפי שניתן לראות בדף התרשימים לעיל), מספר התלמידים הער בים ישראלים גדל ב-10% בזמן שמספר התלמידים החרדיים גדל ב-51%. לעומתם, מספר התלמידים בזרם הממלכתי-דתי גדל ב-8%. מספר התלמידים הכולל בבתי הספר הממלכתיים הצטמצם - לא רק ביחס לשאר הזרמים, אלא גם במונחים מוחלטים.

כתוצאה מכך, במהלך עשור אחד בלבד, 48% מהתלמידים לומדים כעת בבתי ספר ערביים או חרדיים, לעומת 39% בתחילת העשור. השאר, בינתיים 52% מכלל התלמידים בבתי הספר היסודיים - אחוז שהולך ומצטמצם - רשומים בזרם הממלכתי או הממלכתי-דתי.

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?