נשירת מורים וניעות בחמש שנות העבודה הראשונות בעבודה

מאת: Lucinda Gray

Gray, L., & Taie, S. (2015). Public school teacher attrition and mobility in the first five Years: Results from the first through fifth waves of the 2007–08 beginning teacher longitudinal study (NCES 2015-337). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics.

דוח המחקר הנוכחי מספק נתונים על נשירה וניעות (mobility) של מורים מתחילים בבתי ספר ציבוריים יסודיים ותיכוניים בארה"ב. קיים מחקר רב על נשירה, התמדה וניעות אך הממצאים אינם עקביים או שהם מתייחסים לשתי שנות העבודה הראשונות על פי רוב. כדי ללמוד יותר על הנתיבה המקצועית של מורים משנת העבודה הראשונה ובמהלך 4 השנים שלאחר מכן נערך מחקר ארוך טווח זה. מבט ראשון זה כולל נתונים חדשים וממצאים נבחרים. הממצאים מאפשרים לבחון התנהגות בשלבים שונים בנתיבה המקצועית של המורים במהלך 5 השנים הראשונות.

במאמר מוצגים ממצאים נבחרים מן המחקר. מבחר זה מציג את 5 השנים מ-2008-2007 עד 2012-2011:

כללי - בין כל המורים שהתחילו ללמד ב- 2008-2007 10% - לא לימדו בשנה שלאחר מכן, 12% לא לימדו שנתיים לאחר מכן, 15% - שלוש שנים לאחר ההתחלה ו-17% בשנה החמישית.

שכר - 97% מהמורים המתחילים שהשתכרו מעל 40,000 דולר לשנה המשיכו ללמד בשנה השנייה, 89% מהם לימדו גם בשנה החמישית. 87% מהמורים המתחילים שהשתכרו פחות מ- 40,000 דולר לשנה המשיכו ללמד בשנה השנייה, 80% מהם לימדו גם בשנה החמישית.

תואר - לא נמצאו הבדלים בין אחוזי המורים המתמידים והנושרים בהיבט של בעלי תואר ראשון או בעלי תואר שני.

חונכות - בכל שנה אחוז המורים המתחילים המתמידים היה גדול יותר בקרב אלה שעבדו עם חונך בשנה הראשונה לעומת אלה שלא עבדו עם חונך (92% ו-84% בהתאמה בשנה השנייה, 91% ו-77% בהתאמה בשנה השלישית, 88% ו-73% בהתאמה בשנה הרביעית, 86% ו- 71% בשנה החמישית).

התמדה באותו בית ספר - במהלך השנה השנייה לעבודה (2008 – 2009) 74% מהמורים המתחילים לימדו באותו בית ספר כבשנה הראשונה ("נשארים"), 16% מהם לימדו בבתי ספר אחרים ("נעים"), ו- 10% נשרו מההוראה. בשנה החמישית (2011-2012) 70% מהמורים המתחילים לימדו באותו בית ספר, 10% עברו לבתי ספר אחרים ו-17% נשרו מההוראה.

סוג ההעסקה - במהלך השנה השנייה 3% מהמורים המתחילים עבדו בחינוך אך לא כמורי כיתה רגילים, בשנה החמישית 5% מהם.

נסיבות נשירה/עזיבה - בין המורים המתחילים שעברו לאחר השנה הראשונה לבית ספר אחר 21% עברו שלא מרצונם או בגלל שהחוזה עימם לא חודש. בין המורים המתחילים שלימדו בבית ספר אחר בשנה החמישית (אחר מזה של השנה הרביעית) 40% עברו שלא מרצונם או בגלל שהחוזה עימם לא חודש.

נסיבות נשירה/עזיבה - בין המורים המתחילים שלא לימדו באחת מהשנים אך לימדו בשנה/שנים שלפניה ("עוזבים") 27% נשרו שלא מרצונם לאחר השנה השנייה, 36% לאחר השנה השלישית 25% לאחר השנה הרביעית ו-20% לאחר השנה החמישית.

לדוח המחקר המלא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya