נקודות מבט של עובדים לגבי קורסי מוּק לצורך למידה במקום העבודה

Egloffstein, Marc; Ifenthaler, Dirk. Employee Perspectives on MOOCs for Workplace Learning. TechTrends: Linking Research & Practice to Improve Learning, Jan2017, Vol. 61 Issue 1, p65-70.

ניתן להתייחס לקורסי המוּק (Massive Open Online Course – MOOC) כשיטה יחסית חדשה ללמידה דיגיטלית במקום העבודה, וקיימות עד כה עדויות אמפירית מועטות לגבי קבלתם של קורסי המוּק והאפקטיביות שלהם ללמידה מקצועית.

בנוסף לממצאים הקיימים לגבי עמדות המעסיקים, מחקר זה מבקש לבחון את נקודת המבט של העובד כלפי קורסי המוּק בהקשרים מקצועיים ולחקור עוד את קבלתם של קורסי המוּק לצורך למידה במקום העבודה.

נערך סקר בקרב 119 עובדים ממגוון רחב של עסקים ביחס למוטיבציה, אקרדיטציה, ותמריצים הקשורים להשתתפות בקורסי המוּק. הממצאים מעידים על חשיבות גבוהה של מטרות למידה במקום העבודה והתפתחות מקצועית כמו גם על עניין כללי בנושאי קורסי המוּק.

האקרדיטציה נתפסת כהכרחית, אך קבלתם של הקורסים בקרב בעלי העניין הרלוונטיים נחשבת לנמוכה למדי. נידונות ההשלכות עבור תכנון והטמעה של קורסי המוּק בלמידה דיגיטלית במקום העבודה ועבור מחקר נוסף.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

גורמים המשפיעים על השימוש במשאבים לימודיים פתוחים בקרב לומדים מבוגרים בקוריאה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya