נפגשים, תכנית חדשה של שפ"י להבניית שותפות חינוכית בין צוותי ביה"ס והורים

יוזמה מבורכת של שפ"י במשרד החינוך נועדה לטפח את הקשר בין צוותי ביה"ס וההורים . קיומו של קשר מושכל וחיובי בין אנשי חינוך לבין ההורים משפיע על העלאת המוטיבציה, מקדם את הצלחת התלמיד בלימודיו ותורם לרווחה הנפשית ולמניעת התנהגויות סיכון.

"באמצעות החוברת "נפגשים" בכוונת שפ"י לקדם התפיסה האקולוגית תוך ליווי איש החינוך בעיצוב חוויית מסוגלות וערך ושיפור יכולתו ליזום ולקדם את השיח עם ההורים.

החוברת מבקשת ללוות את אנשי המקצוע- מדריך שפ"י, הפסיכולוג והיועצת בתהליך ההובלה של צוותי חינוך לקראת קידום שיח מכבד עם ההורים.

החוברת בנויה בהקבלה לאופן בו מומלץ לבנות את השותפות החינוכית: תהליך ברור עמדות, שכלול מיומנויות לפיתוח שיתופי פעולה בהתבסס על העמקת ידע בתחום, עם דגשים מיוחדים לכל בעל תפקיד, תוך מודעות למגוון התרבותי ולשונות הצרכים, ותוך התייחסות להתמודדות במצבי קונפליקט.

החוברת "נפגשים" מציעה מסע רפלקטיבי להבנה ולהבניית "שותפות חינוכית" בין צוותי החינוך לבין ההורים. מסע אשר מעודד התבוננות שונה על הקשר, הגברת המודעות לדפוסים השונים של שותפי התפקיד ודרכים להבנות אותו אחרת.
החוברת בנויה באותו אופן בו מומלץ לבנות את השותפות החינוכית – היא מתחילה בתהליך של ברור עמדות, מציעה דרכים לשכלול המיומנויות לפיתוח שיתופי הפעולה בהתבסס על העמקת ידע בתחום ומציעה דרכים ליישום במסגרות החינוך עם דגשים מיוחדים לכל בעל תפקיד, תוך מודעות למגוון התרבותי ולשונות הצרכים.

קישור לתכנית /חוברת

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya