ניתוח רשתי של אמונות לגבי היזמה המדעית: השוואה בין מדענים, מורים למדעים בחטיבת הביניים ותלמידים למדעים בכתה ח'.

Peters-Burton, Erin. Baynard, Liz R." Network Analysis of Beliefs About the Scientific Enterprise: A comparison of scientists, middle school science teachers and eighth-grade science students" . International Journal of Science Education; Nov2013, Vol. 35 Issue 16, p2801-2837, 37pהבנה של יוזמה מדעית, הינה, בעלת תועלת בגלל שאזרחים צריכים לקבל החלטות הגיוניות שיטתיות על נושאים המעורבים בחלוציות מדעית וטכנולוגית והבנה ברורה יותר של האפיסטמולוגיה המדעית , הינה רווחית בגלל שהיא יכולה לעודד יותר מעורבות ציבורית עם המדע.

המטרה של מחקר זה הייתה לקבל אמונות של שלוש קבוצות , מדענים, מורי חטיבת ביניים ותלמידי מדעים בכתה ח', על הדרכים בהן נצבר ידע מדעי ואיך הוא מקבל תוקף מדעי.

הוכנו שאלות פתוחות על בסיס אפיסטמולוגי מדעי וכיוונים אפיסטמולוגים שזוהו בתחום הפסיכולוגיה החינוכית. ההצהרות שהתקבלו, הונחו בצורת קלפים ומופו במסגרת אנליטית לקשר ולחבר בין רעיונות. אנליזת מפות עם סקלות רב מימדיות גלתה קשרים איתנים אצל תלמידים ומדענים אבל לא אצל מורים. מפות של תלמידים ומורים המחישו את החיבורים החזקים ביותר בין רעיונות על ניסויים בעוד שהמפות של המדענים מציגות רעיונות יותר תיאוריים ומעוקצעים על יוזמה מדעית. מפת התלמידים הייתה איתנה בביטוי של מספרים של רעיונות, אבל חסרה את המבנה ההיררכי של הרעיונות. מפת המורים הציגה התאמה עם הסטנדרטים של ההוראה במדינה, אבל לא מבט רחב יותר של מדע. המפה של המדענים הציגה מבנה היררכי של רעיונות ודעות עם הרחבות של רעיונות שוות משקל המקושרות לכמה הצהרות יסודיות.

אנליזת רשת יכולה להיות לעזר בקידום הלימוד של כמה היבטים של המדע הנלמד בגלל היכולת הטכנית לתפוס הצהרות מדוייקות של משתתפים ולהציג את חוזק הקשרים בין ההגדרות .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya