ניסוי וחקר המשולבים בתהליכי הכשרת מורים למדעים

 Gyllenpalm, Jakob , Wickman, Per-Olof  . Experiments' and the inquiry emphasis conflation in science teacher education., Science Education; Sep2011, Vol. 95 Issue 5, p908-926

Experiments' and the inquiry emphasis conflation in science teacher education

מאמר זה בוחן את השימוש ואת תפקידו של המונח "ניסוי" בהכשרת מורים למדעים, כפי שתואר על ידי פרחי הוראה. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות של קבוצת מיקוד, שנערכו בשבע הזדמנויות, עם 32 סטודנטים משש אוניברסיטאות ידועות בשבדיה.

המסגרת התיאורתית היא, מבט חברתי-תרבותי ומעשי על שפה ולמידה, עם אנליזה המבוססת על רעיון חשיבה על הגדרות של כמה מושגי מפתח, שהוכנסו במאמר מוקדם לשימוש בשפה מדוברת, להגדרת הרגל או פעולת תיווך.

נמצא כי המושג "ניסוי" מתערבב עם המושג "משימה במעבדה" והתיחסו אליו בראשונה, כפעילות פדגוגית, בניגוד למתודולוגית מחקר, שהוא בקו אחד עם צרוף מודגש של המושג "חקירה" שתואר קודם לכן. הרעיון של "ניסוי מבוקר" לא היה מוכר לרוב הסטודנטים ולא נדון בפירוט במושגים של מתודולוגית מחקר במשך זמן הכשרתם כמורים. המשמעות הפדגוגית שניתנה למושג "ניסוי" נדונה, בניגוד לשימוש והפונקציונליות שלה במחקר מדעי. הבעיות האפשריות של צרוף מושגים זה, נדון בהקשר למטרה החינוכית של לימוד סטודנטים על האופי של החקר המדעי.

מוצגים המלצות להכשרת מורים ומודל האוריסטי (heuristic model )לשימוש במושגי מפתח כדי לזרז רפלקציה מפורשת על נוהגים שלא נבדקו בהוראת המדעים.

קישור לתקציר המאמר לאנגלית

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya