ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך: תמונת מצב והמלצות

מיקולינסר, מ' ופרזנצ'בסקי אמיר, ר' (2020). ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך: תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ועדת המומחים לנושא ניהול מיטבי של הפיתוח המקצועי וההדרכה במערכת החינוך גיבשה מסמך ובו שש המלצות מרכזיות:

  1. חיזוק תרבות הלמידה המקצועית הבית ספרית.
  2. הקמת גוף פרופסיונלי שיתווה את מסלולי הקריירה של המורים ויקבע את אבני הבוחן להתקדמותם.
  3. הגברת התיאום וההיזון החוזר בין הגורמים המנהלים את מערך הפיתוח המקצועי.
  4. איגום משאבי הלמידה המקצועית.
  5. איזון בין צורכי המערכת לבין ההתפתחות האישית של כל מורה.
  6. הגברת הבקרה וההערכה.

לקריאת המסמך המלא באתר יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך

לקריאה נוספת

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya