נוכחות קוגניטיבית בלמידה מקוונת א-סינכרונית: השוואה בין ארבע אסטרטגיות לדיון מקוון

מאת: A Darabi

Darabi, A. ; Arrastia, M. C. ; Nelson, D. W. ; Cornille, T. ; Liang, X. " Cognitive Presence in Asynchronous Online Learning: A Comparison of Four Discussion Strategies", Journal of Computer Assisted Learning, v27 n3 p216-227 Jun 2011. 12 pp.


חלק מהמומחים טוענים שסטודנטים אינם משיגים רמה גבוהה יותר של למידה, או נוכחות קוגניטיבית, בקורסים מקוונים. דיון מקוון הוצע כדי לגשר על הפער הזה בין סביבות למידה מקוונות לבין סביבות למידה פנים מול פנים. אולם, הספרות מציינת שהגישה הקונבנציונלית לדיון מקוון-שאילת שאלות חקר-אינה בהכרח מקדמת את הדיון דרך השלבים של הנוכחות הקוגניטיבית: גרימת אירועים, חקירה, אינטגרציה והחלטה, שהינן הכרחיות לבניית ידע מעמיק.

תוך שימוש בשיטות מעורבות, החוקרים בחנו את התרומה של ארבע אסטרטגיות לדיון מקוון המבוססות על תרחישים-אסטרטגיה מובנית (structured), אסטרטגיה של מתן פיגומים (scaffolded), אסטרטגיית ויכוח (debate) ואסטרטגיית של משחק תפקידים-לנוכחות הקוגניטיבית של הלומדים, התוצאה של הדיון.

פוסטים שכתבו הלומדים בדיון המקוון בתוך כל אסטרטגיה חולקו ואורגנו לקטגוריות לפי ארבעת השלבים. אסטרטגיות הדיון, כל אחת משתמשת באותו תרחיש אותנטי, הושוו ביניהן בהתאם למספר החלקים המייצגים שלבים אלה.

המחברים מצאו שהאסטרטגיה המובנית (structured strategy), בעוד שהייתה מקושרת מאוד להפעלת האירועים, לא ייצרה דיון שהיה שייך לשלב ההחלטה. האסטרטגיה של מתן פיגומים (scaffolded strategy), מצד שני, הראתה קשר חזק לשלב ההחלטה. אסטרטגיות הוויכוח ומשחק התפקידים היו מקושרות מאוד לשלבי החקירה והאינטגרציה.

המחברים סיכמו שאסטרטגיות הדיון המקוון הדורשות מהלומדים לנקוט נקודת מבט לגבי תרחיש אותנטי מסייעות לנוכחות הקוגניטיבית וכך גם לחשיבה ביקורתית ולרמות גבוהות של למידה.

המחברים מציעים היוריסטיקה עבור סידור ברצף של סדרות של פורומים מקוונים לדיון והמליצו על תחומים למחקר נוסף.


המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya