מתמטיקה בבית מובילה להישגים בבית הספר

Berkowitz, Talia; Schaeffer, Marjorie W.; Maloney, Erin A.; Peterson, Lori; Gregor, Courtney; Levine, Susan C.; Beilock, Sian L.. "Math at home adds up to achievement in school", Science , 10/9/2015, Vol. 350 Issue 6257, p196-198.

המחברים בחנו התערבות חינוכית שתוכננה לקדם אינטראקציות הקשורות למתמטיקה בין ילדים לבין הורים, באמצעות ניסוי שדה אקראי שבו השתתפו 587 תלמידים שסיימו את כיתה א'.

המחברים ניבאו שהגברת הפעילויות במתמטיקה בבית תעלה את הישגי הילדים במתמטיקה בבית הספר. המחברים בחנו ניבוי זה באמצעות מעורבות של ילדים בזמן סיפור מתמטי עם הוריהם.

ההתערבות, בעיות מספריות במתמטיקה המשולבות בסיפור קצר שהועברו דרך יישום ב-iPad, הגבירה באופן ניכר את ההישגים של הילדים במתמטיקה במהלך שנת הלימודים בהשוואה לקבוצת הביקורת שעסקה בקריאה, בייחוד עבור ילדים שהוריהם חששו באופן שגרתי ממתמטיקה.

אינטראקציות קצרות ובאיכות גבוהה בין ההורה לבין הילד לגבי מתמטיקה בבית, מסייעות לשבור את המעגל הבין-דורי של הישגים נמוכים במתמטיקה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעה של תוכנת הדרכה מקוונת על הישגים במתמטיקה

מדוע ילדים לוקחים על עצמם את החרדה של המבוגרים ממתמטיקה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya