מתח, אסטרטגיות התמודדות והישגים אקדמיים בקרב סטודנטים להוראה

Gustems-Carnicer J,  Calderón C & Calderón-Garrido D. (2019). Stress, coping strategies and academic achievement in teacher education students, European Journal of Teacher Education, 42:3, 375-390

סטודנטים באוניברסיטה חווים מתח לעתים קרובות. דרכי ההתמודדות שלהם עם המתח משפיעות על הישגיהם האקדמיים. המחקר הנוכחי בדק מתח בקרב סטודנטים להוראה כדי להשיג שלוש מטרות: 1. לתאר דרגות מתח שונות וסגנונות התמודדות שונים; 2. ללמוד את הקשר בין מתח, אסטרטגיות התמודדות והישגים אקדמיים; 3. לבחון האם גיל מבוגר יותר מבטיח התמתנות מסוימת של השפעות המתח על ההישגים האקדמיים בקרב 334 סטודנטים.

מן המחקר עלו שלושה ממצאים עיקריים: 1. סטודנטים רבים חוו מתח והשתמשו באסטרטגיות התמודדות של הימנעות; 2. סטודנטים שחוו מתח מופחת ובהתאמה בחרו פחות באסטרטגיות התמודדות של הימנעות קוגניטיבית ויותר בהתמודדות באמצעות פתרון בעיות, היו גם הסטודנטים בעלי ההישגים האקדמיים הטובים ביותר. 3. ביצועיהם של סטודנטים שחוו מתח רב היו פחות טובים, אך ככל שעלה גילם, פחתה השפעת המתח על ביצועיהם.

כאשר מדובר בסטודנטים להוראה, חשוב להעלות על פני השטח ולהכיר בהשלכות המזיקות של מתח על תחושת הרווחה הכללית ועל הישגיהם האקדמיים, כדי להימנע מיצירת בעיות לטווח ארוך בחיים המקצועיים והאישיים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

טכניקת מדיטציה מבוססת-חקירה לשם הפחתת מתח כאמצעי התמודדות עם שחיקת מורים: מחקר איכותני

הפחתת המתח של הסטודנטים דרך הכשרה בניהול זמן: מחקר התערבות

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya