מתחים מכוונים: לקחים שנלמדו ממטאפורות בסיפורים דיגיטליים של מועמדים להוראה

Tammi R. Davis,Jackie Sydnor,Sharon Daley &Linda Coggin. Purposeful Tensions: Lessons Learned from Metaphors in Teacher Candidates' Digital Stories, The Teacher Educator, Volume 52, Issue 4, Pages 291-307, 08 Sep 2017.

חקר מקרה זה בוחן כיצד שני פרויקטים של סיפור דיגיטלי של מועמדים להוראה שנוצרו בקורסים לשיטות אוריינות הפכו לגלוי את חזונם המתפתח וניתן למיקוח של הוראה ולמידה. הסיפורים הדיגיטליים נוצרו כדי להראות ולתאר את כיתות האוריינות העתידיות שלהם.

תוך שימוש בניתוח מטאפורי, החוקרים חשפו מטאפורות מרומזות של סטודנטים ושל מורים הקיימות בכל אחד מהסיפורים הדיגיטליים של מועמדים להוראה. במטאפורות אלה ניתן לראות בבירור את המתחים בין האופן שבו מועמדים להוראה חזו את תפקיד המורה ואת תפקיד הסטודנט לבין האופן שבו הם מתייחסים למודלים בולטים של חינוך כולל מודלים תעשייתיים ומודלים של חקירה.

השלכות לגבי הפרקטיקה כוללות שינויים שנעשו בקורסים לשיטות אוריינות כדי לתמוך במועמדים להוראה כדי שיתחילו לנהל משא ומתן על הזהות המקצועית שלהם כאשר הם חוקרים התנסויות מרובות בהוראה ובלמידה. שינויים אלה כוללים: (א) עידוד מועמדים להוראה לראות עצמם כקוראים, ככותבים, וכחוקרים; (ב) תכנון והתנסות בחקירה במסגרת הגשת עבודה בקורס להכשרת מורים; ו-(ג) מתן הזדמנויות למועמדים להוראה לחוות מתחים מכוונים בתוך השיעורים שלהם בהכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya