מתוך אמונה עיוורת: הגדרה מחדש של הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה באמצעות למידה מבוססת-פרויקט

מאת: J. Lee

Lee, J., Blackwell, S., Drake, J., & Moran, K. (2014). Taking a Leap of Faith: Redefining Teaching and Learning in Higher Education Through Project- Based Learning. Interdisciplinary Journal Of Problem-Based Learning, 8(2), 1-17.


מחקר זה בוחן שני היבטים של הוראה עם מודל של למידה מבוססת-פרויקט (PLB) במסגרות של ההשכלה הגבוהה: הגדרות של אנשי הסגל ללמידה מבוססת-פרויקט והפרקטיקות של למידה מבוססת-פרויקט של אנשי הסגל, כפי שהוכח על ידי ההצלחות והאתגרים שלהם ביישום שתוארו באופן עצמי.

אנשי הסגל שהשתתפו במחקר השתמשו בפרקטיקות ההוראה שלהם, שאותן קיבלו מתוך אמונה עיוורת, כדי להגדיר מחדש את המשמעות של ללמד וללמוד תוך שימוש בלמידה מבוססת-פרויקט כמתודולוגיה לימודית.

הממצאים מספקים תובנה לגבי האופן שבו ההמשגה של אנשי הסגל את הלמידה מבוססת-פרויקט מניעה את היישום; כיצד הגישה של למידה מבוססת-פרויקט מאתגרת את המורים במכללות;
וכיצד התפיסות של המנחים את תפקידם בתהליך של למידה מבוססת-פרויקט משפיעה על האופן שבו הם מיישמים את הלמידה מבוססת-פרויקט.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
הוראה מבוססת-פרויקטים: סקירת ספרות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya