מתודולוגיה חדשנית להערכת האיכות של מערכות למידה מתוקשבות במדינות אירופה

בקרת איכות והערכת איכות בתחומי הלמידה המתוקשבת עדיין לא הגיעו לבשלות , ולכן הוחלט באיחוד האירופאי ובמדינות אירופה לפתח ולגבש מתודולוגיה מוסכמת ושיטתית להערכת האיכות של מערכות למידה מתוקשבות . הפרויקט המתואר בשני מסמכים של האוניברסיטה הפתוחה באנגליה נקרא The E-xcellence methodology for assessing quality in e-learning -EADTU 2009.
המתודולוגיה מורכבת מבדיקת התנסות מועילה ויישום איכותי ב-6 תחומים של הלמידה מרחוק: תכנון וניהול אסטרטגי, תכנון תכנית הלימודים, תכנון מהלכי הקורס המתוקשב, העברת הקורס המתוקשב, תמיכה בלומדים ותמיכת הסגל. המדידה בתחומים אלו מתקבלת מ33 מדדי הערכה ושאלון עצמי להערכה בשם QuickScan


מקורות המידע :

Next steps for excellence in the quality of e-learning
Rosewell, Jonathan; Kear, Karen and Williams, Keith (2012). Next steps for excellence in the quality of e-learning. In: ALT-C 2012: A Confrontation with Reality, 11-13 September 2012, Manchester, UK. 


Social networking and open educational resources: updating quality assurance for e-learning excellence

Karen Kear, Jon Rosewell & Keith Williams
The Open University, Walton Hall, Milton Keynes, UK
Strand: Quality Assurance in e-Learning

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya