משעולי הוראה בסביבות למידה (מב"ט)

 
המדריך משעולי הוראה בסביבות למידה מציג מיפוי של סטנדרטים וציוני דרך בסביבות למידה שפותחו לכיתות ג'-ד' בתכנית מב"ט, אוניברסיטת תל אביב. המדריך מדגיש גם הקשרים רעיוניים ופדגוגיים בין הסביבות השונות במטרה להאיר את הפוטנציאל הקוריקולרי הגלום בתכנית מב"ט לקידום האוריינות המדעית והטכנולוגית של הלומדים. במאמר מפורטים פרקי המדריך וחשיבותם.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya