מרכז משאבי למידה : השיחה האישית

מרכז משאבי למידה שהקים ביה"ס הניסויי  אורט "במעלה" לגבי המכלול של שיחה אישית בין מחנכים ותלמידים. בין הקבצים המצויים במרכז המשאבים של ביה"ס : איתור סגנונות למידה, השיחה האישית, השיחה האישית – חוברת עזר למורים, תדריך לשיח מחנך – ערי חינוך.

קישור

ראה גם :

השיחה האישית היא אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשותו של המורה בעבודתו החינוכית עם תלמידיו. מטרת השיחה האישית היא יצירת קירבה, אמפתיה, יחסי ידידות ותמיכה בין המורה לתלמיד. היעד הוא ליצור נתיב לליבו של התלמיד וליצור השפעה חיובית עליו. זאת אינה שיחה של העברת מידע, לא שיחת נזיפה, לא שיחת משוב וגם לא הטפת מוסר. זאת שיחה אישית, העוסקת בעיקר ברגשותיו של התלמיד.

מקור וקרדיט : טכניקות וכלים לקיום שיחה אישית אפקטיבית בין מורה לתלמיד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya