מרחק פדגוגי: הסברת חוסר-ההתאמה של פעילויות למידה מקוונות המונעות על ידי הסטודנט תוך שימוש בתיאוריית הפעילות

Westberry, Nicola; Franken, Margaret. "Pedagogical distance: explaining misalignment in student-driven online learning activities using Activity Theory", Teaching in Higher Education, Apr2015, Vol. 20 Issue 3, p300-312.

מאמר זה מספק ניתוח של תיאוריית הפעילות (Activity Theory) של שתי פעילויות למידה אינטראקטיביות המונעות על ידי הסטודנט כדי לחקור את ההנחות שקבוצות מעין אלה יכולות ללמוד באופן אפקטיבי בהיעדרו של המורה.

ניתוח מעין זה ממשיג משימות למידה כאובייקטים מובנים המניעים פעילות פדגוגית. הניתוח מציג נתק בין תכנית הלימודים המוסדרת לבין גילומה של התכנית בפועל, וחוסר התאמה של פרשנויות לגבי האובייקט על ידי משתתפים שונים בפעילות. המחברים מכנים זאת 'מרחק פדגוגי'.

המחברים טוענים שנוכחות בהוראה חשובה כדי להדריך הן את הפרשנות של הסטודנט והן את הפרשנות של המנחה לגבי משימת הלמידה ומעלים הצעות להפחתת המרחק הפדגוגי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya