מקצועיות: חקר מקרה השוואתי של מורים, אחיות ועובדים סוציאליים

Bair, Mary Antony. Professionalism: a comparative case study of teachers, nurses, and social workers. Educational Studies (03055698), Dec2016, Vol. 42 Issue 5, p450-464.

בעוד שנשמעות קריאות רבות להגברת מקצועיותם של מורים, קיים מחקר אמפירי מועט בארה"ב הבוחן את הבנתם של מחנכים את המושג.

חקר מקרה השוואתי זה השווה את ההמשגה של מקצועיות בקרב סגל הוראה וסטודנטים במכללה לחינוך אל מול ההמשגה של הקונסטרוקט בקרב סגל הוראה וסטודנטים במכללה לסיעוד ובבית ספר לעבודה סוציאלית.

הממצאים חשפו שניתן לאפיין את מושגי המקצועיות שהובעו בידי מחנכים כמוגבלת (restricted), בידי האחיות כמקצועיות של מעמד (status), ובידי עובדים סוציאליים כמקצועיות פעילה (activist).

מן הממצאים עולה כי על מנת להעצים מורים להיות אנשי מקצוע במלואם, נדרשת תשומת לב מכוונת לפיתוח מקצועיותם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מקצועיות מורי החינוך הקדם יסודי באסטוניה, פינלנד, שבדיה והונגריה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya