מציאות או דמיון? – מודל גן בראשית: הגננת מתכננת את ההוראה בקפידה ומציבה פיגום, והילדים מובילים את הלמידה באמצעות תנועה מושכלת

שריר, ט' ושובל, א' (2015). מציאות או דמיון? - מודל גן בראשית: הגננת מתכננת את ההוראה בקפידה ומציבה פיגום, והילדים מובילים את הלמידה באמצעות תנועה מושכלת. דפי יוזמה, 8, 126-103.

מאמר זה מציג את מודל גן בראשית הפועל על פי הגישה הפרוגרסיבית. בגישה זו הילדים מובילים את הלמידה במהלך בחירת הפעילות בעזרת הסביבה שהגננת יוצרת והפיגום שהיא מציבה. הבעיה היא שילדים רבים לא מצליחים להתמיד בלמידה עקבית מתוך בחירה, וגננות רבות מתקשות לתת לכך מענה. מודל גן בראשית מאפשר לילדים להתגבר על הקושי ולהמשיך ולבחור את פעילותם, ומאפשר לגננת לפעול לפי תכנון שנתי מדויק ולהוביל את יישומו בעקביות.

ההובלה המקבילה של הילדים ושל הגננת מתאפשרת בעזרת שילוב של שתי אסטרטגיות הוראה: 1. סביבה המזמנת תנועה מושכלת; 2. ניצול יתרונותיה של התנועה להצבת פיגום אישי וקבוצתי במטרה להקנות שתי מיומנויות תומכות למידה: הכוונה עצמית ושיתוף פעולה. התנועה המושכלת מהווה מעין ציר המחבר בין פעולות הגננת ובין פעולות הילדים. עבור הילדים התנועה מספקת הזדמנויות לבחירה, ללמידה אקדמית ולתהליכים חברתיים, ועבור הגננת התנועה של הילדים מהווה הזדמנות להקשבה ולהצבת פיגום אישי וקבוצתי. הובלת התהליך להשגת מיומנויות תומכות למידה מאפשרת לילדים להעלות בהדרגה את היכולת להתמיד באופן עקבי בלמידה.

למאמר המלא בכתב העת "דפי יוזמה"

ראו גם:

לך בעקבות הילד


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם ניתן לקבל את המאמר השלם?תודהדורון

    פורסמה ב 01/05/2016 ע״י דורון לדרר
    מה דעתך?
yyya