מצגת קבוצתית של תלמידים – כדרך ללמידה פעילה

בעשרים השנים האחרונות מדברים רבות על מצגות ויזואליות בהוראה ובלמידה , אך במרבית המקרים המורים הם אלו שמתכננים ומכינים את המצגת ותוך כדי גם מעמיקים בנושא הנלמד .

אחת ההמלצות היא דווקא לשנות כיוון ולאפשר לתלמידים עצמם לתכנן ולהכין את המצגות וכך יכירו יותר לעומק ובצורה מאותגרת יותר את נושא הלימוד או נושא החקר. לאחרונה , אנו מגלים יותר ויותר מורים הנוקטים בגישה קונסטרוקטיביסטית זו ומטילים על תלמידיהם להכין מצגת משותפת. הבאנו כמה דוגמאות אוטנטיות הממחישות את דרך הוראה זו ( עמי סלנט ) .

לסקירה

ראה גם : מצגת לימודית טובה

 הערכת מצגות המופקות ע"י לומדים: מה תלמידים, מורים, מנחים ופרחי הוראה אומרים על הערכת המצגות ולמה הם מתכוונים?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya