מצב החינוך הקדם-יסודי בישראל

מרכז טאוב

סקירה מקיפה שערכו חוקרי מרכז טאוב בנושא החינוך הקדם-יסודי בישראל מגלה גידול משמעותי בשיעור ההרשמה לגנים בקרב ערביי ישראל. כמו כן, המחקר מוצא כי החלטת הממשלה ליישם את החוק לחינוך קדם-יסודי אוניברסלי מגיל 3 תהיה כרוכה בהשקעה כספית משמעותית.

אף שיש הכרה בין-לאומית בחשיבות הרבה של חינוך בגיל הרך להצלחה בטווח הארוך, ההשקעה בחינוך הקדם-יסודי בישראל אינה שיטתית, ויש פערים עצומים בשיעורי הרישום למסגרות החינוך ובשכר הלימוד בין המגזרים השונים. אף שהתיקון לחוק לימוד חובה (1984) קבע שחינוך חובה יינתן כבר מגיל 3, יישום החוק החל רק בשנת 1999. עד היום הוא מיושם רק באזורים בעלי דירוג סוציו-אקונומי נמוך – כך שלמעשה החוק חל רק על כשליש מילדי ישראל. עקב כך, עלות החינוך לגילאי 3-6 נעה בטווח רחב בהתאם למסגרת החינוכית שהילדים לומדים בה: מעלות כמעט אפסית במערכת הציבורית עד 3,000 ש”ח ואף יותר במערכת הפרטית.ראה גם :
החינוך הקדם-יסודי בישראל: היבטים ארגוניים ודמוגרפיים ( בעריכת פרופסור אייל קמחי)

ראה גם דיווח בעיתון "קו לחינוך " :

העשרה - בגיל הרך קיים חוסר שוויון בכל הקשור לתכניות ההעשרה. רשויות מקומיות מבוססות משקיעות משאבים בתכניות תוספתיות, בעוד שאלה לא קיימות כמעט ברשויות מקומיות חלשות.

פיקוח - בחינוך המוכר שאינו רשמי משרד החינוך כמעט ואינו מפקח על התכנים בגנים בשל מחסור חמור במפקחות. בחינוך הרשמי יש מפקחת על כל 80-150 גנים, למרות שהתקן הוא 100 גנים. בחינוך המוכר שאינו רשמי מצב הפיקוח ירוד בהרבה, ובו כל מפקחת אחראית על 600 גנים. תמונה דומה קיימת גם לגבי תקני ההדרכה.

החינוך החרדי - החינוך החרדי שומר על ההיבדלות שלו בגני הילדים. יש הפרדה בין בנים לבנות כבר בגילאי הגן, כאשר הבנים נכנסים ללימוד תורה מגיל שלוש...

לגיליון של עיתון "קו לחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya