מפגשים דיאלוגים של "אני-אתה" בקהילות וירטואליות בווטסאפ של מתבגרים

Kizel, A. (2017). I–Thou dialogical encounters in adolescents’ WhatsApp virtual communitis. AI & SOCIETY. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s00146-017-0692-9

השימוש בווטסאפ (WhatsApp) כאמצעי תקשורת רווח בקרב בני נוער כיום, שרבים מהם מבלים שעות במרחב הווירטואלי, בייחוד במהלך הערבים ושעות הלילה בפרטיות בתיהם.

מאמר זה מבקש לתרום לדיון לגבי השפה הדיאלוגית וה"שיחות" הנערכות במפגשי המרחב הווירטואלי והדרך שבה אנשים צעירים תופסים מרחב זה, השפעתו עליהם, והקשרים ההדדיים שלהם בתוכו.

המאמר מציג את הממצאים ממחקר שהתבסס על קהילת חקר פילוסופית שבה תלמידים דנו ב"אני" ו"אתה" (האחר) ובאינטראקציה ביניהם בקהילת ווטסאפ.

התוצאות מראות שבני הנוער קשורים למרחב הווירטואלי באופן מאוד דומה למושג "אני-אתה" של מרטין בובר (Martin Buber), כאשר השפה שבה הם משתמשים כדי לתאר מה התרחש בו מאפשרת הרחבה של ההמשגה ושל שפת המחקר למודל "אני-מרחב-אתה".

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

"החיים ממשיכים אפילו אם יש מצבה": פילוסופיה עם ילדים ומתבגרים באתרי זיכרון וירטואליים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya